БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

Грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG 2005/017-454.02.01

 Проект „Обучителен център Марица за съвместно българо – гръцко професионално обучение”

 

  • Първа Професионална Гимназия на Орестиада, Гърция

Адрес:

Theodoros Ioanis Gkoutzeris

Ippocratus 90

Orestiada 68200

Greece

 Тел. 00302552029431

Факс: 00302552027334

e-mail: mail@tee-orest.evr.sch.gr

 

  • Финансово-стопанска гимназия, Хасково, България

 Адрес:

Тонка Въкова

ул. „Банска”70

гр. Хасково 6300

България

 тел./факс: 0035938624830

e-mail: fsg_haskovo@mail.bg

 

  •  Професионална Гимназия по Туризъм, Хасково, България

 Адрес:

Пенка Георгиева

ул. „Добруджа”79

гр. Хасково 6300

България

тел./факс: 0035938622296

e-mail: directorpgt@abv.bg

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град