БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Екип по проекта

  • Главен координатор - Маргарита Великова - margarita@maritza.info
  • Координатор в Турция - Хюля Зехир Ишле - mericbirlik@hotmail.com
  • Сътрудник "Международни отношения" - Анна Ненова - nenova@maritza.info
  • Сътрудник "Обучение и квалификация" - Галя Атанасова - atanasova@maritza.info
  • Сътрудник "Представяне, издателска дейност и комуникации" - Мария Панайотова - maria@maritza.info
  • Технически сътрудник - Таня Стоева - maritza@maritza.info
  • Счетоводител - Пенка Маджарова - pmajarova@mail.bg

Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”


 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град