Съгласно Закона за професионалното образование и обучение в България функционира Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет. НАПОО е държавен орган за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. Агенцията поддържа регистър на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране. По-долу можете да видите списък на центровете за професионално обучение (ЦПО) с активна лицензия към 28 февруари 2014 г. на територията на България.

 

Източник: Национална агенция за професионално образование и обучение 

 

Регистър на издадените активни лицензии към 28 февруари 2014 година

Наименование на центъра

Населено място

ЕТ "ЕЛИ - ТУР – Златка Пеева Русева", гр. Айтос

гр. Айтос
Тел. 055822916; 0885399270
e-mail:
Лице за контакти: Златка Русева

Сдружение "Знание - Айтос", гр. Айтос

гр. Айтос
Тел. 055822024
e-mail: sdrznanie@mail.bg
Лице за контакти: Ивалина Манолова

ЦПО към ЕТ "Електра - Петър Петров", гр. Аксаково

гр. Аксаково
Тел. 051132645; 0887746420
e-mail: p_elektra@abv.bg
Лице за контакти: Петър Петров

"ВОЛАН" ЕООД

гр. Аксаково, обл. Варна
Тел. 0887300330
e-mail:-
Лице за контакти: Младен Дичев

Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА", к.к. Албена

к.к. "Албена"
Тел. 057964002; 058603456
e-mail:albena_itaka@mail.bg; albena_university@mai.bg 
Лице за контакти: Красен Русев

Център за професионално обучение към ЕТ "Център за професионално обучение-Зорка Палагачева", гр. Ардино

Ардино, обл. Кърджали
Тел. (03651) 45 76
e-mail: zorkapal@abv.bg 
Лице за контакти: Зорка Палагачева

Център за професионално обучение към "ОФИС ГЕОРГИЕВ" ЕООД

гр. Асеновград
Тел. 0878992530
e-mail: alex_bplan@yahoo.com
Лице за контакти: Александър Георгиев

Център за професионално обучение към "ЖОРО ЕФЕКТА" ЕООД

гр. Асеновград
Тел. 0878542925; 0886059613
e-mail: joro.efekta@abv.bg
Лице за контакти: Георги Георгиев

Център за професионално обучение към "Общинска Администрация Банско, Служба "Заведения за социални услуги", гр. Банско

гр. Банско
тел: 074988440; 074988441
074988444
e-mail: supz_bansko@abv.bg
Лице за контакти: Елена Тодорова

Център за професионално обучение към ЕТ "Пламък - 96 - Калинка Жекова"

гр. Берковица
тел. 888342961
e-mail: flame96@abv.bg
Лице за контакти: Калинка Жекова

Център за професионално обучение към ЕТ "РУБИЕС ТРАНС СНИВ-ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ", гр. Берковица

гр. Берковица
Тел. 0878818833; 0888397413
e-mail:valbonet@gmail.com
Лице за контакти: Валентин Стоянов

Център за професионално обучение към фондация "ЕВРОФОНД ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА" 

гр. Благоевград
тел. 02 9784513
e-mail: cgsbb@abv.bg
Лице за контакти: Тихомир Трифонов

Център за професионално обучение към "Институт Александър" - гр. Благоевград

гр. Благоевград
тел: 073 85533
e-mail: alexanderls@mail.bg
Лице за контакти: Йордан Андонов

Център за професионално обучение към "АВС-Е" ЕООД

гр. Благоевград
Тел. 073 83 00 23; 0888368441
e-mail: abc_e.cpo@abv.bg
Лице за контакти: Иван Христов

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "ИНСТИТУТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И МЕНИДЖМЪНТ", гр. Благоевград

Благоевград 2700
Тел. 073880742; 0888220532
e-mail: iomedu@abv.bg
URL: www.center-e-m.org
Лице за контакти: Валентин Китанов

ЕТ "Янка Бельова - Начало", гр. Благоевград

гр. Благоевград
Тел. 073882087
Лице за контакти: Янка Бельовa

ЦПО към МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ПО ТРУДОВО - ПОЛИТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, гр. Благоевград

гр. Благоевград
Тел. 073833558; 0897289606
e-mail: muc_blg@abv.bg 
Лице за контакти: Кирил Зашев

"ВАНС" ЕООД, гр. Благоевград

гр. Благоевград
Тел. 073833172, 0898819390
e-mail: tahov@aix.swu.bg
Лице за контакти: Соня Тахова

Сдружение с нестопанска цел "РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО "ЗНАНИЕ", гр. Благоевград

гр. Благоевград
Тел. 073884594
e-mail: znanie.bl@mail.bg
Лице за контакти: Лилия Томова

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на научно-техническите съюзи"

гр. Благоевград
Тел. 073884588
e-mail: ntsbld@abv.bg
Лице за контакти: Стефан Чингов

Център за професионално обучение към "АКАДЕМИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ" ООД

гр. Благоевград
Тел. 073830023
e-mail: apb@abv.bg
Лице за контакти: Иван Христов

Център за професионално обучение към Сдружение "МОСТ", гр. Ботевград

Ботевград
Тел. 072366640
e-mail: projectmost2003@yahoo.com
Лице за контакти: Петя Ценева

ЦПО към "Международно висше бизнес училище", гр. Ботевград

гр. Ботевград
Тел. 0889373333
e-mail: ddimitrov@ibsedu.bg
Лице за контакти: Маруся Дикова

Център за професионално обучение към  Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев", гр. Ботевград

гр. Ботевград
Тел. 072366646
e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg
Лице за контакти: Добрин Христов

ЦПО към "КОЛЬОВСКИ И СИН" ЕООД

гр. Ботевград
Тел. 028700502, 072366048
e-mail: contessa_botevgrad@abv.bg
Лице за контакти: Ганка Кольовска

"ИВАИ" ЕООД, гр. Ботевград

гр. Ботевград
Тел.072364303; 0878660300
e-mail: ipphilipova@botevgrad.com
Лице за контакти: Виолета Филипова

Център за професионално обучение към "ВАСИЛЕВИ - 2005" ЕООД

гр. Божурище
Тел. 0888797346
e-mail: vasilevi_2005@mail.bg
Лице за контакти: Владимир Василев

Център за професионално обучение към "РОДОПА -ТУРС" ЕООД

с. Борино, обл. Смолян
Тел. 0878756919
e-mail: cpo_birino@abv.bg
Лице за контакти: Джемиле Мустафа

ЦПО към ЕТ "Сашел - Пейчо Паунов", гр. Брацигово

гр. Брацигово
Тел. 035522784, 0887976326
Лице за контакти:Пейчо Паунов

Център за професионално обучение към "фондация "Кладара", гр. Бургас

гр. Бургас
Тел. 0888647916
e-mail: kladara@mail.bg
Лице за контакти: Нестор Христов

Център за професионално обучение към"Пристанище Бургас" ЕАД

гр. Бургас
056822203
e-mail: cpo@port-burgas.com
Лице за контакти: Стефан Иванов

Център за професионално обучение към Учебен център "ЗОРНИЦА" ЕООД, гр. Бургас

гр. Бургас
Тел. (056) 816 272
e-mail: ucbs@abv.bg
Лице за контакти: Георги Стоянов

Център за професионално обучение към "Национален образователен център" ООД, гр. Бургас

гр. Бургас, 8000
Тел. 0887442357
e-mail: nec_burgas@mail.bg
Лице за контакти: Веселин Симеонов

"ПМУ" АД, гр. Бургас

гр. Бургас 8104
тел. 056/898012
e-mail: pmu_bs@bs.spnet.net
Лице за контакти: Георги Георгиев

Център за професионално обучение към  ЕТ "ЮКОМИ – Ю. Тончева", гр. Бургас

Бургас
Тел. 029812380, 056827962
e-mail: jtoncheva@abv.bg
Лице за контакти: Юлия Тончева

ЦПО към МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМУНИКАЦИИ И РАЗВИТИЕ I.C.D. ООД, гр. Бургас

Бургас 
Тел. 056800145
e-mail: info@iccdbg.com; iccd@abv.bg
Лице за контакти: Оганес Агабекян

"Център за чужди езици и мениджмънт" ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 
Тел. 056844854 
e-mail: cflm@hotmail.com 
Лице за контакти:  Тинка Петкова

ЕТ "ДАЯНА-Х-ЙОРДАНКА ИВАНОВА", гр. Бургас

гр. Бургас
Тел. 056825293, 0898427910
e-mail; daqna_x@abv.bg
Лице за контакти: Йорданка Бинева

ЦПО към "Трансвагон" АД, гр. Бургас

гр. Бургас
тел. 056810711
e-mail: vkoseva@abv.bg
Лице за контакти: Виолета Косева

ЦПО към "Мастеруелд" ЕООД, гр. Бургас

гр. Бургас
Тел. 056832628
e-mail: mmir4eva@abv.bg
Лице за контакти: Мария Мирчева

Център за професионално обучение към БИЗНЕС КОНТАКТИ" ЕООД, гр. Бургас

гр. Бургас
Тел. 056831264, 0887948466
e-mail: pmilenkova@gmail.com
Лице за контакти: Паула Миленкова

Център за професионално обучение към Сдружение "Равновесие", гр. Бургас

гр. Бургас
Тел. 056826073
e-mail: ravnovesie_bg@abv.bg
Лице за контакти: Керанка Байчева

СДРУЖЕНИЕ "АГРОУНИВЕРС - 2006"

гр. Бургас
Тел. 056540368
e-mail: mihov06@abv.bg
Лице за контакти: Иван Ярмов

Сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Бургас"

гр. Бургас
Тел. 056848533
e-mail: bc_bourgas@abv.bg
Лице за контакти: Павел Тодоров

"ВР - Пропъртис" ЕООД

гр. Бургас
Тел. 056813250; 0888313473
e-mail: vr.properties@gmail.com
Лице за контакти: Валентина Тенева

Държавно Предприятие "Фонд Затворно Дело"

гр. Бургас
Тел. 056818087
e-mail: krspasova@abv.bg
Лице за контакти: Кремена Спасова

Център за професионално обучение към "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

гр. Бургас
Тел. 0896779207
e-mail: elit_auto@abv.bg
Лице за контакти: Детелин Кънчев

Център за професионално обучение към "ВЕЛИСИМО" ЕООД

гр. Бургас
Тел. 056530898
e-mail: office@make-upstudio.bg
Лице за контакти: Даниела Кандарова

Център за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ "БУРГАСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА"

гр. Бургас
Тел. 056810072
e-mail: bstpp@abv.bg
Лице за контакти: Боряна Желева

Център за професионално обучение към "Давитоз" ООД

гр. Бургас
Тел. 056827301; 0899978893
e-mail: davitozcompany@yahoo.com
Лице за контакти: Вяра Мандраджиева

Център за професионално обучение към "ИНТЕРМАКС" ЕООД

гр. Бургас
Тел. 0897872299
e-mail: svetlana_igreva@abv.bg
Лице за контакти: Светлана Игрева

Център за професионално обучение към "СУАБ - СБА" ЕООД КЛОН БУРГАС

гр. Бургас
Тел. 056881093
e-mail: sbaburgas@usb.org
Лице за контакти: Гинка Стоянова

Център за професионално обучение към "Стил-Алтънджиян" ЕООД

гр. Бургас
Тел. 0888766350
e-mail: cpo@sari-bg.net
Лице за контакти: Величка Алтънджиян

Център за професионално обучение към "ЦПО Развитие" ООД

гр. Бургас
Тел. 0888000097
e-mail: cpo_razvitie@abv.bg
Лице за контакти: Виолета Статева

Център за професионално обучение към "Автокурс - Петров" ЕООД - гр. Приморско

гр. Бургас
Тел. 0885046757
e-mail: plamen_74@abv.bg
Лице за контакти: Пламен Петров

Център за професионално обучение към "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД

гр. Бургас
Тел. 0882421775, 0895039356, 056 898613
e-mail: cpo@navbul-portburgas.com
Лице за контакти: Добринка Железова

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "ЕТНИКА

гр. Бяла Слатина
Тел. 0886801347
e-mail: mitko.kunev@start.bg
Лице за контакти: Митко Кунев

ЦПО към КРЗ "Одесос" гр. Варна

гр. Варна
тел. 052/666335; 052 666 336
Лице за контакти инж.: Аракелян

ЦПО към " Български морски квалификационен център" АД

гр. Варна
тел. 052 380517, 052 302501
e-mail: bmtc@bmtc-bg.com,bmtc@bmtc.bg 
Лице за контакти: Досева

Център за професионално обучение към ЕТ "ПУЦ Виктория-Величка Христова"

гр. Варна
тел. 052/505058, 0878 853549
e-mail: velika_dimitrova@abv.bg
Лице за контакти: Величка Христова

Център за професионално обучение към "Зенит - 94" ООД, гр. Варна

гр. Варна
тел: (052) 602490; 0888799503
e-mail: zenit@dir.bg
Лице за контакти: Светлана Петрова

Център за професионално обучение към "Териториален център за квалификация и преквалификация" ООД, гр Варна

гр. Варна
052/ 632 111; 052/335 162; 088 462 651
e-mail: ckp_varna@abv.bg
Лице за контакти: Блага  Христова Костова

Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория - Петранка Митрева", гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052710454 ; 0889 695125
e-mail: office@viktoria-pm.com; pepimitreva@gmail.com 
http://www.viktoria-pm.info
Лице за контакти: Петранка Маркова

Център за професионално обучение към "Корабно машиностроене" АД, гр. Варна

гр. Варна 9000
Тел. 052 613187; 600557
0889692402
Лице за контакти: инж. Тодор Тодоров

ЕТ "Фараон - Димитър Кандиларов", гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052567681
e-mail: ivanka_kandilarova@abv.bg
Лице за контакти: Иванка Кандиларова

"СЕВЕРНА КОРОНА" ООД, гр. Варна

гр. Варна
тел 052635155; 0889398776
Лице за контакти: Вихра Хаджиатанасова

Технически университет, гр. Варна

гр. Варна 9010
тел. 0899904968; 0888212247; 052383463; 052383449
e-mail: nikov_ris@abv.bg
Лице за контакти: Анелия Миткова Димитрова

"Булярд Корабостроителна индустрия" EАД, гр. Варна

гр. Варна 9000
Тел. (052) 678313
e-mail: office@bulyard.com
Лице за контакти: Слави Дончев

Център за професионално обучение към "УНИЯ" ЕООД, гр. Варна

гр. Варна 
тел. 052 612568 
e-mail: unia@mail.bg
Лице за контакти: Стойко Атанасов

ЦПО към Пристанище Варна ЕАД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052692067
Лице за контакти: Драгни Славов

ЦПО към "Екселиа" ЕООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052307398
e-mail: office@excellia.bg
Лице за контакти: Калина Кънчева

ЦПО към "Грос-стар-7" ЕООД, гр. Варна,

гр. Варна
Тел. 052601368 
e-mail: grosstar@mail.bg 
Лице за контакти: Янко Янков

СТИК ЕООД, гр. Варна

гр. Варна 
Тел. 052607820 
e-mail: stikcentar@avb.bg
Лице за контакти: Кирил Недков

ЕТ МОДУС ТРЕЙД Георги Зеленков;, гр. Варна

гр. Варна 
Тел. 052602710; 0887632219 
e-mail: nfocom@triada.bg 
Лице за контакти: Георги Зеленков

"ХСИ Инвест" АД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 058601785, 0887862396
e-mail: avangard_pc@dobrich.net
Лице за контакти: Миглена Кирова

Център за професионално обучение към "Бора К и К" ЕООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052626607, 0888525903
e-mail: d_toneva@abv.bg 
Лице за контакти: Даниела Тонева

Център за професионално обучение към "Минерва АКСА" ООД

гр. Варна
Тел. 052608718 
e-mail: bpinto@abv.bg
Лице за контакти: Елка Кръстева

Център за професионално обучение към ЕТ "СТС – Теодора Димитрова", гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052611922, 0898418673
e-mail: fice@cposts.com
Лице за контакти: Станислав Димитров

Център за професионално обучение към Частна профилирана гимназия по информационни технологии и обществени комуникации "АНТОАН ДЬО СЕНТ ЕКЗЮПЕРИ", гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052300514, 0888356357
e-mail: office@it-tlp.com
Лице за контакти: Татяна Кехайова

Център за професионално обучение към ЕТ "РИГЕЛ – 55 – ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ", гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052302402
e-mail: rigel57@mnet.bg, office@rigel55.com
Лице за контакти: Юлиян Василев

Център за професионално обучение към "ДЕИЗАКОНСУЛТ" ЕООД, гр. Варна

гр. Варна
Tел. 052641488
e-mail: cpo_demetra@abv.bg
Лице за контакти: Десислава Петранова

Център за професионално обучение към "Авто Академия" ООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052605001
e-mail: maria@netins.info
Лице за контакти: Мария Бойчева

Център за професионално обучение "Динамика - 2000" ЕООД, гр.Варна

гр. Варна
тел: 052354597
e-mail: office@dinamika2000.com 
Лице за контакти: Николай Първов

Център за професионално обучение към "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 0899993309
e-mail: volan_trans@abv.bg
Лице за контакти: Милен Минчев

Център за професионално обучение към "е-Академия" ЕООД ("БИ ЕМ СИ ГРУП" ООД), гр. Варна

гр. Варна
Тел. 0888409029
e-mail; zlatina@desing.bg
Лице за контакти: Златина Зъбова

Център за професионално обучение към "АУРА-Л" ООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052651133, 0887626614
e-mail: studio_lilia@abv.bg
Лице за контакти: Лилия Паскова

Център за професионално обучение към "Курортно строителство" ООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052311889
e-mail: razsadova@abv.bg
Лице за контакти: Добринка Разсадова

Център за професионално обучение към "Светман" ООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052631072
e-mail: director@tradescl.com
Лице за контакти: Веселина Петкова-Ганчева

Център за професионално обучение към "ЗЛАТАНИ" ЕООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052757888; 052757999
e-mail: zlatani@mbox.contact.bg
Лице за контакти: Донко Златанов

"Център за професионално обучение – Европа" ООД, гр. Варна

гр. Варна
Тел. 052601425; 052608727; 0887340382; 029884220
e-mail: ofeu@abv.bg; eset@eset.bg
Лице за контакти: Георги Христов

"ТИМ СЕКЮРИТИ АКАДЕМИ" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052731229
e-mail: m.angelova@kombat.bg
Лице за контакти: Ангел Ангелов

Фондация "МАТЕРИКА"

гр. Варна
Тел. 0887872454
e-mail: vyara@materika-bg.com
Лице за контакти: Вяра Николова

"Планет - 2" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052658960
e-mail: uc_planet@abv.bg
Лице за контакти:Катерина Вълчева

"ДИЙОМА" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052510540
e-mail: dioma@dir.bg
Лице за контакти: Йорданка Кънева

"АЛФА МЕДИКА – ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР" ЕООД

гр. Варна
Тел. 0886230335; 0889841839
e-mail: cpo.alfa@abv.bg
Лице за контакти: Мануел Пинто

"Велес МТ" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052647647, 052644996, 0887790834
e-mail: alex_radkova@mail.bg
Лице за контакти: Мартин Тодоров

"ЯНИАПРЕС" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052656009; 0886698106
e-mail: yaniapress.borissova@gmail.com
Лице за контакти: Мария Крушева

Фондация "Карин дом"

гр. Варна
Тел. 052 302 517
e-mail: karindom@karindom.org
Лице за контакти: Иван Станчов

"МТГ-Делфин" АД

гр. Варна
Тел. 052574153
e-mail: hr@dolphin1.bg
Лице за контакти: Павлина Матеева

Център за професионално обучение към "АВТОШКОЛА КАЛИ"

гр. Варна
Тел. 052646464
e-mail: avtoshkolakali@abv.bg
Лице за контакти: Маргарита Калинова

Център за професионално обучение към "Професионален център за красота" ООД

гр. Варна
Тел. 052626284; 0887727754
e-mail: pbc.varna@abv.bg
Лице за контакти: Бойко Куртев

Център за професионално обучение към "ЕВРОПА 1997" ЕООД

гр. Варна
Тел. 0878826818
e-mail: violeta357@abv.bg
Лице за контакти: Виолета Бошнакова

Център за професионално обучение към "ЮНИОН ИНДЪСТРИ" АД

гр. Варна
Тел. 0878860130
e-mail: ianakirilova@mail.bg
Лице за контакти: Яна Кирилова

Център за професионално обучение към "КАПРИ" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052630808
e-mail: byron_school@abv.bg
Лице за контакти: Димитър Попов

Център за професионално обучение към "ВИКТОРИЯ – ПМ" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052710454; 0889695125
e-mail: pepi_mitreva@abv.bg
Лице за контакти: Петранка Тодорова

Център за професионално обучение към "БОГОЯ - М" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052613071
e-mail: bogoia_m@abv.bg
Лице за контакти: Милка Кънева

Център за професионално обучение към "ДАТКОВ- И" ЕООД

гр. Варна
Тел. 0889705422; 0899199929
e-mail: ob6tina@abv.bg
Лице за контакти: Иван Иванов

Център за професионално обучение към "ЗНАНИЕ И БИЗНЕС" ООД

гр. Варна
Тел. 0899454752
e-mail: edibiznes@gmail.com
Лице за контакти: Доц. Светлозар Стефанов

Център за професионално обучение към "ЕВРИКА 3М" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052607820
e-mail: evrikacenter@abv.bg
Лице за контакти: Живка Тодорова

Център за професионално обучение към ЕТ "НИК ПОЛ – НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ"

гр. Варна
Тел. 052631363; 0888306550
e-mail: georgiev@abv.bg
Лице за контакти: Йонко Георгиев

Център за професионално обучение към "3К" АД

гр. Варна
Тел. 052383710
e-mail: office@bulpower.eu
Лице за контакти: Георги Георгиев

Център за професионално обучение към "СОФОС КОНСУЛТ" ООД

гр. Варна
Тел. 052622445, 0888006625
e-mail: sofos_consult@abv.bg
Лице за контакти: Павлина Попова

Център за професионално обучение към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

гр. Варна
Тел. 052677263
e-mail: dr_cvetkov1@abv.bg
Лице за контакти: Людмил Стефанов Цветков

Център за професионално обучение към Община Варна

гр. Варна
Тел. 052500126
e-mail: varnasupz@abv.bg
Лице за контакти: Димитър Димитров

Център за професионално обучение към "ДЕВЕЛ ПРОДЖЕКТС" ООД

гр. Варна
Тел. 052912947; 052624821
e-mail: roza.dimitrova@devel.bg
Лице за контакти: Пламен Камбуров

Център за професионално обучение към "МАРСТАР" ЕООД

гр. Варна
Тел. 052609935
e-mail: marstar@cosmosltd.com
Лице за контакти: Маргарита Янева

Център за професионално обучение към "АН РЕСПЕКТ" ЕООД

гр. Варна
Тел. 0886222325
e-mail: a_respect@abv.bg
Лице за контакти: Анелия Танева

Център за професионално обучение към "ЕЙНДЖЪЛ ФЕЙС - САЛОНИ ЗА КРАСОТА" ООД

гр. Варна
Тел. 0879616170; 052616174
e-mail: angelfacebg@abv.bg
Лице за контакти: Атанас Атанасов

Център за професионално обучение към "АЛФА - АС" ООД

гр. Варна
Тел. 0888935288; 0888515381
e-mail: anmoskova@abv.bg
Лице за контакти: Антоанета Москова

Център за професионално обучение към "БАР АКАДЕМИЯ" ООД

гр. Варна
Тел. 052301672
e-mail: info@penchis.com
Лице за контакти: Пенчо Трифонов Пенчев

Център за професионално обучение към "Имидж 79" ЕООД

гр. Варна
Тел. 0898522095; 052699818
e-mail: info@imidj79.com
Лице за контакти: Ирена Русинова-Стефанова

Център за професионално обучение към "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД

гр. Варна
Тел. 0886404685
e-mail: training@navbul.com
Лице за контакти: Александър Калчев

Център за професионално обучение към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

гр. Варна
Тел. 052/359639; 0879677227
e-mail: sektor_ds@abv.bg
Лице за контакти: Николинка Даскалова

Център за професионално обучение към РС на ТПК-Велико Търново

гр. Велико Търново
тел. 062 250 48; 0889996104; 0888781722
e-mail: centarzakvalifikacia@abv.bg
Лица за контакти: Ваня Вачева; Росица Савова

Център за професионално обучение към "ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ" ООД, гр. Велико Търново

гр. Велико Търново
062 630 539
e-mail: euscvt@dir.bg
Лице за контакти: Марияна Михайлова

Център за професионално обучение към "УНИСОФТ" ЕООД, с. Първомайци

гр. Велико Търново
тел. (0618)  604 98; 0886075097
e-mail: unisoftgo@mail.bg
Лице за контакти: Маргарита Цанева

ЦПО към"ИНТЕЛЕКТИ" ООД, гр. Велико Търново

гр. Велико Търново
Тел. 062600185
e-mail: intelekti@intelektibg.com
Лице за контакти: Юлиян Вълчев

Сдружение "Дружество за разпространение на знания Мисъл-Велико Търново"

гр. Велико Търново
Тел. 062621914
e-mail: slav.misal@abv.bg
Лице за контакти: Йорданка Василева

Център за професионално обучение към ЕТ "ДЪЛГОЛЕТИЕ – ГИНКА ГЕНОВА"

гр. Велико Търново
Тел. 0889661843
e-mail: dalgoletie_vt@abv.bg
Лице за контакти: Гинка Генова

Център за професионално обучение към "ВИМАР" ООД

гр. Велико Търново
Тел. 062539377
e-mail: ruslan_kunev@abv.bg
Лице за контакти: Руслан Кънев

Център за професионално обучение към "СТАРТ - 97" ООД

гр. Велико Търново
Тел. 0888764544; 062640301
e-mail: start97@abv.bg
Лице за контакти: Мария Кушлева

Център за професионално обучение към "ТРИМЕКС – ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД" ООД

гр. Велико Търново
Тел. 0877003281, 0877003282
e-mail: trimexood@abv.bg
Лице за контакти: Владимир Иванов Димитров

Център за професионално обучение към "БУЛПРОГРЕС БГ" ООД

гр. Велинград
Тел. 0878205101; 0879989878
e-mail: bulprogress@abv.bg
Лице за контакти: Катя Иванова

Център за професионално обучение към "ЕВРОИНТЕЛЕКТ" ООД, гр. Велинград

гр. Велинград
Тел. 035950588, 0896666913
e-mail: stefkakostova@abv.bg
Лице за контакти: Стефка Костова

Сдружение "Териториална организация на научно– техническите съюзи", гр. Велинград

гр. Велинград
Тел. 035955361
e-mail: nts_w@abv.bg
Лице за контакти: Васил Палигоров

СДРУЖЕНИЕ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ВЕЛИНГРАД/ ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И ИНФОРМАЦИЯ", гр. Велинград

гр. Велинград
Тел. 035951667
e-mail: ard@cbivel.org
Лице за контакти: Живко Милушев

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ" ЕООД

гр. Велинград
Тел. 024840129
e-mail: b_hristova_bif@abv.bg
Лице за контакти: Блага Белухова

"ШАМО" ЕООД, гр. Ветово, обл. Русе

гр. Ветово
Тел. 081612244
e-mail: shamo61@abv.bg
Лице за контакти: Илия Върбанов

Сдружение "Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин", гр. Видин

гр. Видин
Тел. 094 601150
e-mail: arrbc@bcvidin.org
Лице за контакти: Евтим Стефанов

Център за професионално обучение към "БРЕЙН ГРУП", гр. Видин

гр. Видин
Тел. 094601092; 0895410307
e-mail: thti_v@yahoo.com,brain_grup_vidin@yahoo.com
Лице за контакти: Красимира Апостолова

Център за професионално обучение към Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин

гр. Видин
Тел.094601797
e-mail: thti_v@yahoo.com
brain_grup_vidin@yahoo.com
Лице за контакти: Красимира Апостолова

Център за професионално обучение към ЕТ "РЕНИ 08 – Ренета Николова"

гр. Видин
Тел. 094607117
e-mail: cpo_reni@mail.bg
Лице за контакти: Цеца Димитрова

Център за професионално обучение към "Олимп - 63 - Красимир Иванов" ЕООД

гр. Видин
Тел. 0895725573
e-mail: sanialex@abv.bg
Лице за контакти: Красимир Иванов

Център за професионално обучение към ЕТ "Олиави - Доля Иванова"

гр. Враца
тел. (092) 65162
Лице за контакти: Ивайло Иванов

Център за професионално обучение към ЕТ "Квалитех - Вера Комитска", гр. Враца

гр. Враца
Тел. 092 622396; 0887686903
e-mail: etkvaliteh@abv.bg
Лице за контакти: Вера Комитска

Център за професионално обучение към Агенция за регионално и икономическо развитие, гр. Враца

гр. Враца
Тел. 092 660271; 0887462497
e-mail: arir-vr@bitex.com
Лице за контакти: Мариела Петкова

ЕТ "ДЕСИ ВЕСИ - МИТКО ВАСИЛЕВ", гр. Враца

Враца 3000
Тел. 092 56814; 0888750666
092656814
e-mail: natsan@abv.bg 
Лице за контакти:Наталия Николова

ЦПО към "Джи Би Консулт" ЕООД, гр. Враца

гр. Враца
Тел. 0888586607
e-mail: jbconsult@abv.bg
Лице за контакти: Евгения Симеонова

Център за професионално обучение към EТ "МЕКСИКО – ПЕ – Петър Йорданов", гр. Враца

гр. Враца
Тел. 092621921
e-mail: et_maxico@abv.bg
Лице за контакти: Емилия Петрова

"АВТО ШКОЛА" ЕООД, гр. Враца

гр. Враца
Тел. 09265162
e-mail: avtoshkola_eood@abv.bg
Лице за контакти: Ивайло Иванов

Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката", гр. Враца

гр. Враца
Тел. 092622556
e-mail: dnt_vratsa@abv.bg
Лице за контакти: Светлин Вутов

ЕТ "Деметра – Мая Антова", гр. Враца

гр. Враца
Тел. 092666690
e-mail: ssi_vraca@abv.bg; demetra_vraca@abv.bg
Лице за контакти: Мая Антова

Сдружение с нестопанска цел "Индустриална стопанска камара /асоциация/ – Враца"

гр. Враца
Тел. 092988818
e-mail: -
Лице за контакти: Лиляна Нелова

Център за професионално обучение към "НАЧЕВ И СИЕ" ЕООД

гр. Враца
Тел. 0878822869
e-mail: avtouchilishte@abv.bg
Лице за контакти: Лъчезар Начев

Център за професионално обучение към "Е И М Консулт" ООД

гр. Враца
Тел. 0898494626
e-mail: eim_konsult@abv.bg
Лице за контакти: Емилия Петрова

Център за професионално обучение към "Веда консулт" ЕООД,

гр. Габрово 5300
тел 066 806552; GSM: 0898 543012
e-mail: office@veda.bg
Лице за контакти: Галина Банковска

ЦПО към "МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ "АЛФА - МЕТАЛ" ООД , гр. Габрово

гр. Габрово
Тел. 066806962
e-mail: office@metalsod.com
Лице за контакти: Илияна Станчева

Център за професионално обучение към Технически университет - Габрово, гр. Габрово

гр.Габрово
Тел. 066801228
e-mail: csdk@tugab.bg
Лице за контакти: Доц. Иван Иванов

Център за професионално обучение към ЕТ "Интензив – Анелия Атанасова", гр. Габрово

Габрово
Тел. 066805009
e-mail: intenziv@mail.bg, intenziv@yahoo.com
Лице за контакти: Анелия Атанасовa

"ДЕСИТА" ЕООД, гр. Габрово

гр. Габрово
Тел. 0888824282; 0897992919
e-mail:
Лице за контакти: Иван Дженев

"ПРЕСТИЖ 2007" ЕООД

гр. Габрово
Тел. 0888624021
e-mail: prestige2007@abv.bg
Лице за контакти: Цветан Иванов

Център за професионално обучение към "АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА" ЕООД

гр. Габрово
Тел. 066819100
e-mail: kalina.stancheva@amk-drives.bg
Лице за контакти: Калина Станчева

Център за професионално обучение към "МЕХАТРОНИКА" АД

гр. Габрово
Тел. 066817505; 0888300400
e-mail: nikky@stsbg.com
Лице за контакти: Николинка Хинкова

Център за професионално обучение към Социално учебно – професионално заведение "Пеньо Пенев", община Главиница

гр. Главиница
Тел. 085812215
e-mail: gl_supz@b-trust.org
Лице за контакти: Маргарита Мицова

ЦПО към "МАТЕКО" АД

гр. Горна Оряховица
тел. 0618/61504; 0899861504 
e-mail:t.dimitrov@mateko.bg; office@mateko.bg; todorjd@yahoo.com
Лице за контакти: Тодор Димитров

Център за професионално обучение към ЕТ "ГелеСофт", гр. Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица
Тел 0618 64333
0618 60999
e-mail: gs-mbox@gelesoft.com
Лице за контакти: Ангелин Атанасов Бахчеванов

Център за професионално обучение към "МАРИНЕЛ" ЕООД, гр. Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев
Тел. 0898739232; 089876757
e-mail: maria_djalova@abv.bg
Лица за контакти: Карамфилка Маринска; Мария Джалова

Сдружение с нестопанска цел "ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА", гр. Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев
Тел. 075160053
e-mail: dnt_titianova@all.bg; dnt_titianova@mail.bg
Лице за контакти: Мария Титянова

СНЦ "Бизнес Инкубатор-Гоце Делчев/ Център за подпомагане на предприемачеството"

гр. Гоце Делчев
Тел. 075160404
e-mail: bi-gd@gocenet.net
Лице за контакти: Росица Джамбазова

Център за професионално обучение към "ПИРИН - ТЕКС" ЕООД

гр. Гоце Делчев
Тел. 075198420
e-mail: goranova@pirintex.com
Лице за контакти: Мария Горанова

Център за професионално обучение "Христина" към "САЛОН ЗА КРАСОТА "ХРИСТИНА" ЕООД

гр. Гоце Делчев
Тел. 0878702091
e-mail: salon_hristina@abv.bg
Лице за контакти: Христина Гъндева

Център за професионално обучение към Сдружение с обществено полезна дейност "АСОЦИАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПАРИС 2012"

гр. Гоце Делчев
Тел. 0896692103
e-mail: georgidimitrov@outlook.com
Лице за контакти: Ася Арнаудова

Център за професионално обучение към "МИСЕВ" ЕООД

гр. Гоце Делчев
Тел. 0878482855; 0878482855
e-mail: misev@abv.bg
Лице за контакти: Димитър Мисев

ЦПО към "Професионалист-99-Гълъбово" АД

гр. Гълъбово
тел. 041863581
факс 041863518
e-mail: profad@mail.orbiel.bg
Лице за контакти: Кръстев

Център за професионално обучение към "Енергоремонт-Гълъбово" АД, гр. Гълъбово

гр. Гълъбово
Тел. 0418 6 20 86 вътр. 295
e-mail: info@energoremont-bg.com
Лице за контакти: инж. Иван Бойчев

Сдружение "СИНИ КАМЪНИ ЗА РАЗВИТИЕ"

с. Гълъбинци, община Тунджа,обл. Ямбол
Тел. 0887417671
e-mail: bluestones_ngo@abv.bg
Лице за контакти: Корнелия Костова

Център за професионално обучение към "ХРИСТОВ 2008" ЕООД

гр. Две Могили, обл. Русе
Тел. 0899939694
e-mail: hristov_2008@abv.bg
Лице за контакти: Христо Христов

ЦПО към Сдружение с нестопанска цел "ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ЗНАНИЕ И ПРОГРЕС", гр. Девин

гр. Девин
Тел. 0894427870
e-mail: cpo_znanie@abv.bg
Лице за контакти: Марина Лисица

Център за професионално обучение към "Девня Цимент" АД, гр. Девня

гр. Девня
Тел. 0889565412
e-mail: m.atanasova@devnyacement.bg
Лице за контакти: Мая Атанасова

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ"

гр. Димитровград
Тел. 0878301894
e-mail: dnt_dgrad@abv.bg
Лице за контакти: Минка Римпопова

Център за професионално обучение към Община Димитровград, гр. Димитровград

гр. Димитровград
Тел. 039166997
e-mail: dimitrovgrad@obshtinabg.org
Лице за контакти: Добри Димитров

Център за професионално обучение към "Частно училище по туризъм" ООД, гр. Добрич

гр. Добрич 
тел. 05832362; 899969001
e-mail: proksim@abv.bg
Лице за контакти: Параскева Савова

Център за професионално обучение към "Нона - център за квалификация и преквалификация" ЕООД, гр. Добрич

гр. Добрич
Тел. 058 60 54 89; 0888565361
e-mail: os_nona@bergon.net
Лице за контакти: Марина Нейчева

"Международен колеж" ООД, к.к. Албена

гр. Добрич, пк.9300
тел. (058) 65 56 29; (058) 65 56 26
e-mail: klara_dimitrova@mail.bg
Лице за контакти: Клара Димитрова

ЦПО към ЕТ "Професионален център по туризъм - Слава - Славка Донева", гр. Добрич

гр. Добрич
Тел. 05835800, 08998957858
Лице за контакти:Славка Донева

ЦПО към "ПРОСПЕРИТИ" ООД, гр. Добрич

гр. Добрич
Тел. 05836960, 0898514544
Лице за контакти: Нели Петров

Център за професионално обучение към "СЪДРУЖИЕ-ПУЦ" ООД, гр. Добрич

Добрич
Тел.: 058602922, 0878102466
e-mail: desi.slava@mail.bg
Лице за контакти: Десислава Ичеренска

Център за професионално обучение към "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ЕООД, гр. Добрич

Добрич
Тел. 0896725323
e-mail: vivi71@abv.bg
Лице за контакти: Ивелина Пантелеева

Център за професионално обучение към "ХМ ТОМИ" АД, гр. Добрич

гр. Добрич
Тел. 0885695422
e-mail: val_n@gbg.bg
Лице за контакти: Ваня Панчева

Висше училище "Международен колеж", гр. Добрич

гр. Добрич
Тел. 058655620
e-mail: icollege@mail.bg
Лице за контакти: Тодор Радев

"УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ", гр. Добрич

гр. Добрич
Тел. 0887614130
e-mail: prof.ob@abv.bg
Лице за контакти: Илиана Вълчева

СНЦ "Териториална Организация на Научно-техническите съюзи"

гр. Добрич
Тел. 0898810084; 058603243
e-mail: ntsdobrich@abv.bg
Лице за контакти: Цветан Чернев

"ФИТОГАРД 2003" ООД, гр. Долна баня

гр. Долна баня
Тел. 0894404860
e-mail: s_krusteva@abv.bg
Лице за контакти: Славка Кръстева

Сдружение с обществено полезна дейност "Еврохоризонт", гр. Доспат

гр. Доспат
Тел. 0894746246
e-mail:m_miki@abv.bg 
Лице за контакти: Яким Миленков

"Ейч Ар Си Кулинари Академи България" ООД, гр. Добрич

гр. Добрич
Тел. 058603611
e-mail: olga@hrcacademy.com
Лице за контакти: Робин Монсерате

Фондация "Алтернатива за всички", с. Драгоданово

с. Драгоданово, общ. Сливен
Тел. 045122026
e-mail: alternativa_org@abv.bg
Лице за контакти: Стойко Патарев

Център за професионално обучение към "АС – ВАВИЛОН" ЕООД

с. Драговищица, общ. Костинброд, обл. Софийскa
Тел. 071182264; 0888673389 
e-mail: asbabylon@mail.bg
Лице за контакти: Цветан Виденов

Център за професионално обучение към ЕТ "Григор Купандолски-Гришасмил", гр. Дупница

гр. Дупница
тел. 070148006; 0888216431
0888671170
e-mail: shkola_kupandolski@abv.bg
Лице за контакти: Григор Купандолски

ЦПО Сдружение с нестопанска цел "НИПОО"

гр. Дупница
Тел. 070153270, 028688303, 0898629691
e-mail: nipoo@mail.bg
Лицер за контакти: Димитър Шопов

Център за професионално обучение към "БОНИ РИЕ" ЕООД, гр. Дупница

гр. Дупница
Тел. 070151566, 0888609380
e-mail: bonirie@abv.bg
Лице за контакти: Бойчо Георгиев

Център за професионално обучение към "ПЛАМ" ЕООД, гр. Дупница

гр. Дупница
Тел. 070152323; 0888609093
e-mail: avtoshkola_plam@abv.bg
Лице за контакти: Пламен Иванов

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на научно-техническите съюзи – Дупница"

гр. Дупница
Тел. 070150920 
e-mail: nts_dp@abv.bg
Лице за контакти: Дамчо Дамов

Сдружение "Национална агенция за граждански и стопански инициативи"

гр. Дупница
Тел. 070153270
e-mail: nagsi@mail.bg
Лице за контакти: Димитър Шопов

Център за професионално обучение към ЕТ "Соня Кацарова - ЧАР"

гр. Дупница
Тел. 0898705286
e-mail: sonia.char@abv.bg
Лице за контакти: Соня Кацарова

Център за професионално обучение към "ВЛАДИ КАР" ЕООД

гр. Дупница
Тел. 0898966082; 0899170471
e-mail: vladi_kar@abv.bg
Лице за контакти: Спаска Сиврийска

Център за професионално обучение към "БАУМИТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин
Тел. 029266911, 0889918310
e-mail: otzonkov@baumit.bg
Лице за контакти: Огнян Цонков

"ЕКОСТРОЙ" ООД, гр. Златоград

гр. Златоград
Тел. 030715061
e-mail: ekostroy_ltd@mail.bg
Лице за контакти: Сузана Големилова

"МИНСТРОЙ-ХОЛДИНГ" АД, гр. София

гр. Златоград
Тел. 030712301
e-mail: r_bodorova@abv.bg
Лице за контакти: Ружа Бодурова

Център за професионално обучение към "БУЛТЕКС" ЕООД

гр. Златоград
Тел. 030712588
e-mail: mefimova@mail.bg
Лице за контакти: Милена Ефимова

Център за професионално обучение към "МЛАДЕНОВ КОНСУЛТИНГ" ЕООД

гр. Златоград
Тел. 0894744470; 0894744310
e-mail: mladenova_3@abv.bg
Лице за контакти: Красимир Младенов

СНЦ "Бизнесцентър – Исперих"

гр. Исперих
Тел. 084314651; 0888153300
e-mail: bcisperih@abv.bg
Лице за контакти: Емилия Германова

ЦПО към "СИВАНИ" ООД, гр. Ихтиман

гр. Ихтиман
Тел. 0882643931, 0885868924
e-mail: silvia.nedkova@gmail.com
Лице за контакти: Силвия Недкова

Център за професионално обучение към "КИСС - 707" ЕООД

гр. Ихтиман
Тел. 0885868924
e-mail: silvia.nedkova@gmail.com
Лице за контакти: Силвия Недкова

Център за професионално обучение към Професионална земеделска гимназия "Кл. Арк. Тимирязев", гр. Каварна

гр. Каварна
Тел. 0570830701, 0887155637
e-mail: pzg_kavarna@abv.bg
Лице за контакти: Недялка Николова

Център за професионално обучение към ЕТ "Андела-Анна Трифонова"

гр. Казанлък
тел. 043171045; 098 617 601
e-mail: andela@abv.bg
skype: andela0303
Лице за контакти: Анна Трифонова

ЕТ "Иванка Мужикова-МИКС", гр. Казанлък

гр. Казанлък
тел. 043163293
e-mail: stefk@abv.bg
Лице за контакти: Стефка Мужикова

Център за професионално обучение към "БЕЧ" ЕООД, гр. Казанлък

гр. Казанлък
Тел. 0886624560, 0888302101
e-mail: claudia_yordanova@abv.bg; bonibc@abv.bg
Лице за контакти: Милена Бечева

Център за професионално обучение към "ИЗОБЛОК" ЕООД, гр. Казанлък

гр. Казанлък
Тел. 043163293, 089748214
e-mail: stefk55@abv.bg
Лице за контакти: Красимир Матев

Център за професионално обучение към "АРСЕНАЛ" АД

гр. Казанлък
Тел. 043163113;043172583
e-mail: arsenal@arsenal-bg.com;ietc@arsenal-bg.com
Лице за контакти: инж. Димитър Асенов

Център за професионално обучение към "Матев строй" ЕООД

гр. Казанлък
Тел. 0897948215
e-mail: office@kursove123.com
www.kursove123.com
Лице за контакти: Милен Матев

Център за професионално обучение към "ИКТ Център" ЕООД

гр. Казанлък
Тел. 0878216023
e-mail: iskra80@abv.bg
Лице за контакти: Радостина Кацарова

Център за професионално обучение към "ЕВРОЕКСПАНЗИЯ” ЕООД

гр. Казанлък
Тел. 0894254491
e-mail: lilianakroucheva@abv.bg
Лице за контакти: Лиляна Петрова

Център за професионално обучение към "БИЗНЕС ЛИНИЯ Р", гр. Карлово

гр. Карлово 
тел. 335 4701; 888944190
e-mail: b.line@mail.bg
Лице за контакти: Петър Петров

Център за професионално обучение към "ВРЗ-КАРЛОВО" АД, гр. Карлово

гр. Карлово
Тел. 033590101
e-mail: vrzkar@mbox.infotel.bg
Лице за контакти: Радка Драгонова

Сдружение "Знание", гр. Карлово

гр. Карлово
Тел. 033593559; 0882604682
e-mail: znaniekarlovo@abv.bg
Лице за контакти: Лалка Овчарова

СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КАРЛОВО

гр. Карлово
Тел. 033595262
e-mail: office.bckarlovo@gmail.com; bckarlovo@abv.bg
Лице за контакти: Мария Топчийска

Международен есперантски център за професионално обучение "Есперинформ" към ЕТ "Есперинформ-БЛ-Божидар Леонов"

гр. Карлово
Тел. 0885056469
e-mail: leonov@rozabg.com
Лице за контакти: Божидар Леонов

Център за професионално обучение към "ЕВРОЛАНС" ЕООД

гр. Карлово
Тел. 0887755954; 0887755954
e-mail: vstaykova@gmail.com
Лице за контакти: Веселина Стайкова

Център за професионално обучение към Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр. Кнежа

гр. Кнежа
Тел. 091322376; 0888570671
e-mail: pgz_kneja@abv.bg
Лице за контакти: Светлана Калашишева

Център за професионално обучение към ТЕЦ "Марица -Изток 2"- ЕАД

с. Ковачево
тел 042662439; 0885799153
e-mail:cpk2@tpp2.com
Лице за контакти: Жулиета Дякова

"ЕНЕМОНА" АД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй
Тел. 097385405; 028920640
e-mail: g.cenkova@enemona.com
Лица за контакти: Богдан Прокопиев, Галя Ценкова

Център за професионално обучение към "Атоменергоремонт" ЕАД

гр. Козлодуй
Тел. 0899940647; 0899940648; факс: 097374133
e-mail: bpaunov@aer-bg.com
Лице за контакти: Борислав Паунов

Център за професионално обучение към "Костинвест импекс" ЕООД

гр. Костенец
Тел. 0882652219
e-mail: mario_29_bg@yahoo.com
Лице за контакти: Марио Василев

Център за професионално обучение към "ШАНС 75 - 80" ООД

гр. Костенец
Тел. 0888413171
e-mail: milen_80@abv.bg
Лице за контакти: Милен Иванов

ЦПО към Сдружение с нестопанска цел СТЕЛИТ, гр. Костинброд

гр. Костинброд
Тел. 9314177, 0888945660
e-mail: stelit@abv.bg
Лице за контакти: Райна Иванова

ЕТ "ЕВРЕДИКА – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"

гр. Крумовград
Тел. 0888824828
e-mail: evredika_61@abv.bg
Лице за контакти: Георги Георгиев

Център за професионално обучение към "Аскора Интернейшън" ООД, гр. Кърджали

гр. Кърджали 
Тел. 036162123 
askora@kjinfo.info 
Лице за контакти: Добрина Кючукова

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност "Агенция за Регионално Икономическо Развитие и Инвестиции" (АРИРИ), гр. Кърджали

гр. Кърджали 
Тел. 036166966
e-mail: rgenov@ariri.org 
Лице за контакти: Румен Генов

Център за професионално обучение към "Европартнер" ЕООД, гр. Кърджали

гр. Кърджали
Тел. 036162037, 0888673423
e-mail: europartner@gmail.com
Лице за контакти: Нина Сандева

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "Академия БГ", гр. Кърджали

гр. Кърджали Тел. 032968282
e-mail: vasilev@economist-bg.com
Лице за контакти: Васко Василев

Сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ - Кърджали"

гр. Кърджали
Тел. 036162823
e-mail: nts_kj@abv.bg
Лице за контакти: Захари Захариев

Център за професионално обучение към "УСТРА - ХОЛДИНГ" АД

гр. Кърджали
Тел. 0361/65230; 0361/65236
e-mail: po_ustra@abv.bg
Лице за контакти: Юлия Колева Гочева

Сдружение "Териториална организация на научно-техническите съюзи", гр. Кюстендил

гр. Кюстендил
Тел. 078550921
e-mail: ntskn@nts-kn.com
Лице за контакти: Ваня Стоилкова

"ПИ ЕМ Консултинг"

гр. Кюстендил
Тел. 078550079
e-mail: pmkonsulting@abv.bg
Лице за контакти: Станислава Симеонова

Център за професионално обучение към ЕТ "ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ – КЛУБ - 90"

гр. Кюстендил
Тел. 078523044
e-mail: avto_shkola_90@abv.bg
Лице за контакти: Васил Чивийски

Център за професионално обучение към ЕТ "Росен Ангелов - Тандем"

гр. Кюстендил
Тел. 0888758550
e-mail: tandem4@abv.bg
Лице за контакти: Боян Ангелов

Център за професионално обучение към "Уни Тест 1" ЕООД

гр. Кюстендил
Тел. 0888 45 33 46; 0885 001 537
e-mail: unitest1@abv.bg
Лице за контакти: Димитър Славов

Център за професионално обучение към Сдружение „ЕВРО-СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ“

гр. Кюстендил
Тел. 0887359730
e-mail: eco_1@abv.bg
Лице за контакти: Бойко Соколовски

Център за професионално обучение към "КИБЕРТЕЛ" ЕООД

гр. Левски
Тел. 0899519235
e-mail: cpo.kibertel@abv.bg
Лице за контакти: Борис Борисов

Център за професионално обучение към "Център за професионална квалификация" ЕООД

гр. Ловеч
тел. 068603502, 0898769910
email: pk_eood@abv.bg
Лице за контакти: Радионка Петрова

Сдружение с нестопанска цел "Териториална организация на научно-техническите съюзи – Ловеч"

гр. Ловеч
Тел. 068603414
e-mail: nts_lovech@abv.bg
Лице за контакти: Милко Петров

Сдружение "Знание", гр. Ловеч

гр. Ловеч
Тел. 068627952
e-mail: znanielovech@mbox.contact.bg
Лице за контакти: Ралица Попова

Център за професионално обучение към "ВЕГА ВАСИЛЕВИ" ЕООД

гр. Ловеч
Тел. 0888286932
e-mail: vasileva@gbg.bg
Лице за контакти: Галина Василева

Център за професионално обучение към "ПРЕМА 2010" ООД

гр. Ловеч
Тел. 0887525767; 0886817997
e-mail: svetoslavmarkov@yahoo.com
Лице за контакти: Светослав Марков

Център за професионално обучение към ЕТ "Петър Спасов – Вяра Георгиева"

гр. Ловеч
Тел. 0889726192
e-mail: simba86@abv.bg
Лице за контакти: Северина Георгиева

ЦПО към "Регионален център за развитие и усъвършенстване на човешките ресурси" ЕООД, гр. Лом

гр. Лом
Тел. 097124697
e-mail: regionalencentar_lom@abv.bg
Лице за контакти: Димитринка Кузманова

Център за професионално обучение към "БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ" ООД, гр. Луковит

гр. Луковит
тел. 098604092 
e-mail: rossinfo@mail.bg
Лице за контакти:Димитър Котоманов

Център за професионално обучение към "КОРЕКТ КОНСУЛТ - СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА" ЕООД, гр. Чепеларе

гр. Мадан
Тел. 00359893316049; 00359897578494
e-mail: cpokonsulting@abv.bg
Лице за контакти: Йорданка Андреева

Център за професионално обучение към "Е.С.С. КЪМПАНИ" ЕООД

гр. Мадан
Тел. 0899863655
e-mail: kampani@abv.bg
Лице за контакти: Христина Чаръкчиева

Център за професионално обучение към "Институт по тютюна и тютюневите изделия", с. Марково, обл. Пловдивска

с. Марково
Тел. 032672364
e-mail: itti_markovo@abv.bg
Лице за контакти: Христо Бозуков

Център за професионално обучение към СД "МОНТЕ АВИОР - РЕПКИНИ И СИЕ", гр. Монтана

гр. Монтана, 3400
Тел. 096 44709
r_repkina@abv.bg
Лице за контакти: Радка Репкина

Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин", гр. Монтана

гр. Монтана
Тел. 096 300634
e-mail: ptg_montana@abv.bg
Лице за контакти: Мартен Калеев

Център за професионално обучение към ЕТ "ИТИ-Пламка Георгиева", гр. Монтана

гр. Монтана, 3400
Тел: (096) 310361; 0898 537 438; 0888 758 303
e-mail: iti@asystbg.com
Лице за контакти: Пламка Георгиева

ЦПО към Сдружение с нестопанска цел ЗНАНИЕ", гр. Монтана

гр. Монтана
тел. 096305573
e-mail: znanie@net-suff.ne 
Лице за контакти Роза Петрова

Главна дирекция "Гражданска защита", гр. София

гр. Монтана
Тел. 096300799; 096300112
e-mail: montana@cpo.government.bg
Лица за контакти: инж. Николай Пенчев, Генади Генов

ЦПО към "ВЕСТ -2005 " ООД, гр. Монтана

гр. Монтана
Тел. 096310107; 0885635277
e-mail: vest_05@abv.bg
Лице за контакти: Таня Златанов

Център за професионално обучение към "КЪНЕКТЕД" ЕООД, гр. Монтана

Монтана
Тел. 096399999, 096399993
e-mail: kami@net-surf.net
Лице за контакти: Камелия Игнатова

"ЖОРИ КЛУБ" ООД

гр. Монтана
Тел. 096306377
e-mail: joriklub@mail.bg
Лице за контакти: Георги Костов

Сдружение с нестопанска цел "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2000"

гр. Монтана
Тел. 096300760
e-mail: office@arrbc-montana.org
Лице за контакти:Георгия Димитрова

Център за професионално обучение към Фондация "Център за устойчиво развитие на община Неделино"

гр. Неделино
Тел. 0897941640
e-mail: ciron@abv.bg
Лице за контакти: Емил Колев

"ДЕДАЛ" ЕООД

гр. Несебър
Тел. 055444008
e-mail: dedal@abv.bg
Лице за контакти: Надрияна Василева

Сдружение с нестопанска цел "БИЗНЕСЦЕНТЪР/ БИЗНЕСИНКУБАТОР – НОВА ЗАГОРА"

гр. Нова Загора
Тел. 045764301
e-mail: office@bcnzagora.org
Лице за контакти: Станка Йоргова

Център за професионално обучение към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, гр. София

гр. Нови Искър
Тел. 9916635
e-mail: mimid67@mail.bg
Лице за контакти:Стименка Димитрова

Сдружение с нестопанска цел "Регионален бизнес център"

гр. Нови Пазар
Тел. 053725616
e-mail: office3@abcnp.org; hristo@abcnp.org
Лице за контакти: Сирма Комитова и Христо Николов

Център за професионално обучение към "СиСтаКом" ЕООД

гр. Нови Пазар
Тел. 053723151, 0882880880
e-mail: office@sistacom.bg
Лице за контакти: Сирма Комитова

Център за професионално обучение към "ИКОМ" ЕООД, гр. Пазарджик

гр. Пазарджик
Тел. 034 443 884
e-mail: icom_ltd@abv.bg
Лице за контакти: Антоанета Борисова Перостийска

ЕТ "АТИКА - Симеон Симеонов", гр. Пазарджик

гр. Пазарджик 4400
Тел. 034 422743, 0887674413
e-mail: atika_simeonov@abv.bg
Лице за контакти: Симеон Симеонов

ЦПО към САЛВАТОР ЕООД, гр. Пазарджик

гр. Пазарджик
Тел.  034450002
e-mail: salvator@cybcom.net
Лице за контакти: Магдалена Карабойчева

Център за професионално обучение към Сдружение "Училищен спортен клуб по конен спорт "Терес", гр. Пазарджик

гр. Пазарджик
Тел. 034445894
e-mail: zpo_teres_pz@abv.bg
Лице за контакти: Гергана Ненкова

Център за професионално обучение към "Техно-строй комплект" ЕООД, гр. Пазарджик

гр. Пазарджик
Тел. 034443129
e-mail: bogigecheva@abv.bg
Лице за контакти: Богданка Гечева

Център за професионално обучение към Сдружение "Център за обучение и услуги", гр. Пазарджик

гр. Пазарджик
Тел. 034442389
e-mail: office@iga-bg.org
Лице за контакти: Димитър Русинов

Център за професионално обучение към "БИН 07" ООД, гр. Пазарджик

гр. Пазарджик
Тел. 034445209
e-mail: zlatka_natova@abv.bg
Лице за контакти: Люба Генчева

"ЕВРООПТИК - 3" ЕООД, гр. Пазарджик

гр. Пазарджик
Тел. 0888310235
e-mail: stankova.liliana@gmail.com
Лице за контакти: Лиляна Станкова

Център за професионално обучение към "ШКОЛА 2" ЕООД

гр. Пазарджик
Тел. 034442051; 0888412815
e-mail: bogigecheva@abv.bg
Лице за контакти: Богданка Гечева

Център за професионално обучение към Сдружение "Териториална организация на научно-техническите съюзи"

гр. Пазарджик
Тел. 034445440; 0884919544
e-mail: ntspz@mail.bg
Лице за контакти: Маргаритка Христова

АСАРЕЛ - МЕДЕТ АД, гр.Панагюрище

гр. Панагюрище
Тел. 03574105; 4106 вътр. 367 
e-mail: ignatova@asarel.com 
Лице за контакти: Лили Игнатова

СНЦ "Бизнес – център Панагюрище"

гр. Панагюрище
Тел. 035763364
e-mail:russana@bcpan.org
Лице за контакти: Русана Стоянова

"АТАНАС БУРОВ" ООД

гр. Панагюрище
Тел. 035768575; 0899101004
e-mail: vlaevam@abv.bg
Лице за контакти: Мария Влаева

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "Авто-Престиж", гр. Перник

гр. Перник
Тел. (076) 603637
e-mail: Ivan_miiv@abv.bg; avtoprestij@gmail.com
Лице за контакти:Василен Огнянов

Център за професионално обучение към "ЕМ.СИ.КЕЙ-Комерс" ООД, гр. Перник

гp. Перник
тел: 076/672838; 0888220217
e-mail: emsikei_ltd@abv.bg
Лице за контакти: Велин Панайотов Стаменов

Център за професионално обучение към "Регионален бизнес център за развитие на малки и средни предприятия", гр. Перник

гр. Перник
тел. 076640425, 076630426, тел/факс 076640426
e-mail: rbc_pk@abv.bg, rbc_pk@mail.bg
Лице за контакти: Симеон Христов

"Съюз на военноинвалидните кооперации в България", гр. Перник

гр. Перник 2300
Тел. 076604874; 0887925092
e-mail: svik_pk@mail.bg
Лице за контакти: Любомир Гергинов

"Териториална организация на научно-техническите съюзи – Перник"

гр. Перник
Тел. 076600027
e-mail: ntspk@abv.bg
Лице за контакти: Екатерина Авдеева

Сдружение "Регионално дружество Знание", гр. Перник

гр. Перник
Тел. 0898227427
e-mail: sslavova1952@abv.bg
Лице за контакти: Севдалина Славова

"Мини открит въгледобив" ЕАД

гр. Перник
Тел. 076602628; 076602840
e-mail: maviz@mail.bg
Лице за контакти: Серафима Караманчева

Център за професионално обучение към "Професионално обучение и квалификация – Перник" ЕООД

гр. Перник
Тел. 076602911
e-mail: pok.pernik@abv.bg
Лице за контакти: Огнян Зарев

Център за професионално обучение към "Йордан Иванов -АВГ" ООД

гр. Перник
Тел. 0899185797
e-mail: toni_5404@abv.bg
Лице за контакти: Йордан Иванов

Център за професионално обучение към ЕТ "МАРИЯ СТАНИМИРОВА – 2007"

гр. Перник
Тел. 0898975861
e-mail: maria.st2007@mail.bg
Лице за контакти: Мария Станимирова

Център за професионално обучение към "ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД

гр. Петрич
Тел. 074561201, 028139600
e-mail: r.trendov@diesbg.com
Лице за контакти: Радослав Трендов

Сдружение с нестопанска цел "БИЗНЕСЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА", гр. Пещера

гр. Пещера
Тел. 0899981624
e-mail: petyo@bcpeshtera.org
Лице за контакти: Петър Стоилов

Център за професионално обучение към Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пирдоп

гр. Пирдоп
Тел. 071815370
e-mail: nenka@abv.bg
Лице за контакти: Ненка Рашева

Център за професионално обучение къмМеждуучилищен център за трудово-политехническо обучение - Плевен

гр. Плевен
Тел. (064) 48218
e-mail: mcenter@abv.bg,
Лице за контакти: Боян Миразчийски

"Регионален център за професионална квалификация" ООД, гр. Плевен

гр. Плевен 5800
тел: 064800773, 0887730812
e-mail: dzmarinova@abv.bg
Лице за контакти: Донка Цветкова

ЕТ "Златко Вълчев-Дубъл В", гр. Плевен

гр. Плевен
тел. 39382; 0888670308, 0888697445
Лице за контакти: Златко Вълчев

"Център за чужди езици и мениджмънт" ООД, гр. Плевен

гр. Плевен
тел 064800792; 0888212917
e-mail: aceflm@intercom.bg
Лице за контакти: Цветозар Маринов

"Заваръчно-монтажни услуги" ЕООД, гр. Плевен

гр. Плевен
Тел. 064850146
e-mail: zmu_bg@abv.bg
Лице за контакти: Цветалин Цветанов

"ИКоМС" ЕООД, гр. Плевен

гр. Плевен
Тел. 064827270, 0898446988
Лице за контакти: Венцислав Хинов

ЦПО към ЕТ "ЛИНА - ПЕТКО ДРУМЧЕВ", гр. Плевен

гр. Плевен
Тел. 064822374; 0888897656
Лице за контакти: Лиляна Стефанова

Център за професионално обучение към "ДЕКСИ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Плевен

гр. Плевен
Тел. 064807259
e-mail: dexi_consult@abv.bg
Лице за контакти: Даниела Димитрова

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "Научно технологичен съюз - Плевен"

гр. Плевен
Тел. 0878720208
e-mail: boteva7@mail.bg
Лица за контакти: Росица Ботева, Ив. Любенова

Център за професионално обучение към "ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА  ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА" (ЦИРЕ), гр. Плевен,

гр. Плевен
Т ел. 064803952
e-mail: iedc-pl@abv.bg
Лице за контакти: Таня Георгиева

"Арконнико" ЕООД, гр. Плевен

гр. Плевен
Тел. 0898604751
e-mail: yuma romanik@yahoo.com
Лице за контакти: Николай Христов

Сдружение с нестопанска цел "Областна организация на научно-техническите съюзи", гр. Плевен

гр. Плевен
Тел. 064800237
e-mail: nts_pleven@abv.bg; nts_pleven@mail.bg
Лице за контакти: Даниела Пенева

Сдружение "Знание", гр. Плевен

гр. Плевен
Тел. 064801142
e-mail: znanie.pl@gmail.com
Лице за контакти: Юлия Йорданова

Сдружение "РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН"

гр. Плевен
Тел. 064810444, 0897030787
e-mail: rbcp@abv.bg
Лице за контакти: Царин Аспарухов

Център за професионално обучение към "КОНОВ КОМЕРС" ООД

гр. Плевен
Тел. 064849307
e-mail: konov_komerce@hotmail.com
Лице за контакти: Стела Конова

Център за професионално обучение към "ЛОГОС ИНВЕСТ БГ" ЕООД

гр. Плевен
Тел. 064800778
e-mail: logosinvest.pl@gmail.com
Лице за контакти: Атанас Ангелов

Център за професионално обучение към "Универсал Плевен" ООД

гр. Плевен
Тел. 0878688923
e-mail: iliev.viktor@gmail.com
Лице за контакти: Виктор Илиев

Център за професионално обучение към "ТАЛАНТИ" ЕООД

гр. Плевен
Тел. 0878191128
e-mail: talanti.bg@abv.bg
Лице за контакти: Йорданка Христова

Център за професионално обучение към Сдружение "НАУКА И РАЗВИТИЕ"

гр. Плевен
Тел. 064805575
e-mail: nauka_razvitie@mail.bg
Лице за контакти: Кристина Любенова

Център за професионално обучение към сдружение "ВЕДА"

гр. Плевен
Тел. 064803952
e-mail: vkl@gbg.bg
Лице за контакти: Сашка Георгиева Христова

Център за професионално обучение към "ПЛЕВЕН - ТРЕЙНИНГ" ЕООД

гр. Плевен
Тел. 0882404906; 0894583933
e-mail: pleven_treinig@abv.bg
Лице за контакти: Марио Дуков

Център за професионално обучение към "ЕВРОКОНСУЛТ МИГ" ООД

гр. Плевен
Тел. 0885 94 93 69; 064 803 225
e-mail: euroconsult_mig@abv.bg
Лице за контакти: Мария Милева

Център за професионално обучение към "АВТОШКОЛА 94" ЕООД

гр. Плевен
Тел. 08895001028
e-mail: avtoshkola94@mail.bg
Лице за контакти: Нина Цветанова

ЦПО към "СИНЕРГОН ХОТЕЛИ "АД- ПЛОВДИВ

гр. Пловдив
тел. 032/966808 ; 0889532206
Лице за контакти: Елена Райчева

Център за професионално обучение "Крас" към "КРАС" ООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив тел. 032 621805
e-mail: krassapi@abv.bg
Лице за контакти: инж. Сапунов -Управител

ЦПО към "ДЕЛТА-Център за обучение" ЕООД "

гр. Пловдив
тел. 032 620151; 032267 000
факс 03226310
e-mail: cpo.delta@abv.bg
Лице за контакти: Юлияна Кабаиванова

Център за професионално обучение към Междуучилищен център за трудово-политехническо обучен

гр. Пловдив
Тел. (032) 643 156
Лице за контакти: Георги Кендов

Център за професионално обучение към Асоциация за обучение в транспорта

гр. Пловдив
тел. 032 / 631151
e-mail: trans@techno-link.com
Лице за контакти: Видко Митрович

Център за професионално обучение към "ЕВРО - АЛИАНС" ООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив,
тел. 032953315, 032953325; 088 641 636
e-mail: evroalians@abv.bg
Лице за контакти: Стела Коева

Център за професионално обучение към "НТС-Инжернеринг" ЕООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032 622 564
e-mail: nasko@hst.bg
Лице за контакти: Атанас Куюмджиев

Център за професионално обучение към ЕТ "БОМА - 95 - Ж. ПАНИЧАРСКА", гр. Пловдив

гр. Пловдив 
тел. 032 256402; 0888318846
e-mail: boma_plovdiv@abv.bg 
Лице за контакти: Жана Паничарска

Център за професионално обучение към "Плутон-1" ЕООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032959469, 032600430, 0887600615
e-mail: pluton1@abv.bg
Лице за контакти: Владимир Милушев

Център за професионално обучение към "Професионална гимназия по хранителни технологии и техника , гр. Пловдив

гр. Пловдив
тел. 032955018
e-mail: pghtt_plov@abv.bg
Лице за контакти: инж.Костадинка Георгиева Кирова

Център за професионално обучение към"ПРОТУР-95" ООД, гр Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032622821
e-mail: emboeva@abv.bg
Лице за контакти: Емилия Боева

"УЧЕНИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ - 2004" към Търговска гимназия, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032643465
e-mail: coop@ntg-plovdiv.net
http://ntg-plovdiv.net
Лице за контакти: Надежда Радова

Сдружение с нестопанска цел "НАЦИОНАЛЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ", гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032625918
e-mail: nis@dir.bg
Лице за контакти: инж. Станка Цанева

ЦПО към "Тюф Норд България" АД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032624243, 032622841
e-mail: deneva@tuev-nord.bg
Лице за контакти: Дарина Енева

ЦПО към Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032622656
e-mail: zpo_razvitie@abv.bg
Лице за контакти: Любомир Стоянов

ЦПО към Сдружение с нестопанска цел "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ", гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032682704
e-mail: rehcentr@evrocom.net
Лице за контакти: Александрина Костова

ЦПО към "ИНТЕРКОЛЕЖ - С" ЕООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032960356
e-mail: inter_agrocollege@mail.bg
Лице за контакти: Димитър Димитров

ЦПО към ЕТ "АРЛЕТ - Елена Янкова", гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 029812728; 0888735022
e-mail: arletbg@arlet.bg
Лице за контакти: Невена Згурова

Център за професионално обучение към ЕТ "Перфект – Михаил Темелков", гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел: 032695101, 0898429944
Лице за контакти: Милена Златичева

Център за професионално обучение към "ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "ОМЕГА" ЕООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел.0898644742
e-mail: mariosgeorgiou@gmail.com
Лице за контакти: Георгиос Катичотис 

Център за професионално обучение към "ПЕПЕ - РЕАЛ" ООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032630362
Лице за контакти: Йоана Вълчанова 

Център за професионално обучение към СД"ИНТЕРБИЗНЕС- ИВАНОВА И СИЕ", гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел.0887118590, 0887263532
e-mail: pk_filipopolis@abv.bg
Лице за контакти: Иванка Писанова

Център за професионално обучение към "Стар Нейлз България" ООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032622968
e-mail: edinkova@starnails.bg
Лице за контакти: Емилия Динкова

Център за професионално обучение към Община Пловдив, СОЦИАЛНО УЧЕБНО – ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАВЕДЕНИЕ "Св. Георги", гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел.032632213, 0889729835
e-mail: supz_plovdiv@abv.bg
Лице за контакти: Васил Василев

Център за професионално обучение към "ЕНИГМА БГ" ЕООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032967696; 032966330
e-mail: enigma_plovdiv@abv.bg
Лице за контакти: Мариана Ралчева

Център за професионално обучение към "Евро проджект консулт" ООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 0888312523
e-mail: 
Лице за контакти: Минко Русалов

Център за професионално обучение към EТ "ДРАГАНОВА-31- Гана Драганова", гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 029870247
e-mail:
Лице за контакти: Ганка Христова

"ИВКАР" ЕООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032901063; 032967960
e-mail: ivan_karakashev@abv.bg
Лице за контакти: Иван Каракашев

"ИНФОРМА" ЕООД, гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 0888647436
e-mail: pi_panchev@abv.bg
Лице за контакти: Панчо Панчев

Сдружение "Дружество за наука и знание", гр. Пловдив

гр. Пловдив
Тел. 032625812
e-mail: drnzpd@nat.bg
Лице за контакти: Катюша Сърбинова

Сдружение "ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"

гр. Пловдив
Тел. 032266935
e-mail: ceabul@yahoo.com
Лице за контакти: Георги Манолов

"Медикъл Трейд Консултинг" ООД

гр. Пловдив
Тел. 032621393
e-mail: mtcons@abv.bg
Лице за контакти: Росица Кръстева

Академия за професионално развитие "Експерт" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 032240991
e-mail: mvnikolova@abv.bg
Лице за контакти: Мариана Николова

"Интелект КООП" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 032699215; 0878671181
e-mail: hotelco-oppd@evrocom.net
Лице за контакти: Теодора Николаева

"Конфезерченти България" ООД

гр. Пловдив
Тел. 032 959 111
e-mail: confesercenti@abv.bg
Лице за контакти: Силвия Топчиева

"ТОНИКО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 032622482
e-mail: vanqtotinova@tonyko.bg
Лице за контакти: Иванка Тотинова

Център за професионално обучение към към Сдружение с обществено полезна дейност "СИЛЕНА"

гр. Пловдив
Тел. 032691868
e-mail: vkamenova.upiter@abv.bg
Лице за контакти: Величка Каменова

Център за професионално обучение към "ЗНАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ" ООД

гр. Пловдив
Тел. 032694696; 0878905064
e-mail: znanie_realizacia@abv.bg
Лице за контакти: Тоска Стоева

Център за професионално обучение към "ЛАУРУС ПРОФЕШЪНЪЛ" ООД

гр. Пловдив
Тел. 032654014
e-mail: owner@leipzig.bg
Лице за контакти: Радослав Бозуков

Център за професионално обучение към "ИНСПРЕС" ООД

гр. Пловдив
Тел. 0888223922
e-mail: info@inspres.com
Лице за контакти: Хрипсиме Нурикян

Център за професионално обучение към ЕТ "ЗОРА – ЗОЯ ПЕТРОВА"

гр. Пловдив
Тел. 0898872181
e-mail: yc_intelekt@abv.bg
Лице за контакти: Симеон Раданчев

Център за професионално обучение към "ИНВИКТУС" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 032644408
e-mail: inviktus_ltd@abv.bg
Лице за контакти: Мая Гочева

Център за професионално обучение към "Лингва Алиана" ООД

гр. Пловдив
Тел. 032622233
e-mail: lingua_mundi@abv.bg, plovdiv@linguamundi.org
Лице за контакти: Любомира Василева

Център за професионално обучение към "Солидарност 2006" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 032966556
e-mail: solidarnost2003@yahoo.com
Лице за контакти: Елка Янакиева

Център за професионално обучение към "ИПАН" ЕООД, с. Костиево

гр. Пловдив
Тел. 032964109
e-mail: ipan@mail.bg
Лице за контакти: Валентина Батаклиева

Център за професионално обучение към "ФОРТУНА ДД" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 032623135
e-mail: -
Лице за контакти: Емил Рангелов

Център за професионално обучение към "ОМАННА 2011" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 0897317811
e-mail: krassi_atanasova@abv.bg
Лице за контакти: Кръстинка Атанасова

Център за професионално обучение към "Алфа 2000" ООД

гр. Пловдив
Тел. 032680368
e-mail: ofice@alfasot.com
Лице за контакти: Николай Иванов

Център за професионално обучение към "МЕЛАНИ ДМ" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 0886546096
e-mail: salonmelani@yahoo.com
Лице за контакти: Мари Едуард Петрова

Център за професионално обучение към "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ОМЕГА ПЛОВДИВ" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 0899351448; 0879842434; 032651640
e-mail: plovdiv@ucomega.com
Лице за контакти: Любомир Димитров

Център за професионално обучение към "КРЕАТИВНОСТ" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 0888424725; 0888839037
e-mail: cpo_creativity@abv.bg
Лице за контакти: Мара Йорданова

Център за професионално обучение към "Асоциация на професионалните дисководещи и лица упражняващи музикално-артистична дейност"

гр. Пловдив
Тел. 0887441596
e-mail: hristo_radev1978@abv.bg
Лице за контакти: Христо Радев

Център за професионално обучение към "БРАТЯ ПАШЕВ" ООД

гр. Пловдив
Тел. 032 901000
e-mail: office@g-paschev.com
Лице за контакти: Николай Пашев

Център за професионално обучение към "АРА - 05" ЕООД

гр. Пловдив
Тел. 0898975965
e-mail: ara_el.bezopasnost@abv.bg
Лице за контакти: инж. Йорданка Радунова

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "СТРЕЛКОВИ КЛУБ БАЛИСТ 95"

гр. Пловдив
Тел. 0885666025
e-mail: daiks_accounting@abv.bg
Лице за контакти: Спас Василев

СНЦ "Бизнес Център-Полски Тръмбеш"

гр. Полски Тръмбеш
Тел. 061413942
e-mail: agrobiznes@abcptrambesh.org
Лице за контакти: Йорданка Димитрова

Център за професионално обучение към Общинско предприятие "Социално обслужване", гр. Поморие

гр. Поморие
Тел. 059672050; 059672048
e-mail: opso_pomorie@abv.bg 
Лице за контакти: Мария Пампорова

Център за професионално обучение към "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ОБУЧЕНИЕ РОЛА" ООД

гр. Поморие
Тел. 059632800
e-mail: g.yordanova@rola.bg
Лице за контакти: Гергана Йорданова

Сдружение "Алтернатива Попово –21 век", гр. Попово

гр. Попово
Тел. 060822726 
e-mail: magradeva@mail.bg 
Лице за контакти: Магдалена Радева

"ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД

с. Радиново, област Пловдив
Тел. 032505464
e-mail: nedelcho.slavov@libherr.com
Лице за контакти: Красимир Кирков

Център за професионално обучение "Марица Изток" към "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД

гр. Раднево
Тел. 041783304 вътр. 3132
e-mail: pachalova@marica-iztok.com
Лице за контакти:инж. Недялка Пачалова

"БЕСТТЕХНИКА ТМ – РАДОМИР" ПАД, гр. Радомир

гр. Радомир
Тел. 077782185
e-mail: zvezda7@abv.bg
Лице за контакти: Екатерина Агайна

Център за професионално обучение към ЕТ "Бети - Орва - Бедиха Неджибова"

гр. Разград
тел. 084628249
e-mail: tazzz@mail.bg
Лице за контакти: Бедиха Неджибова

Център за професионално обучение към ЕТ "ПЕВИК ВАЯН - Виктория Георгиева", гр. Разград

гр. Разград
Тел. 084 / 660 876; 0888 303 712
e-mail: pgeo@abv.bg
Лице за контакти: Пейчо Георгиев

Сдружение "Дружество за разпространение на знание", гр. Разград

гр. Разград
Тел. 0887170669
e-mail: z_zaneva@hotmail.com
Лице за контакти: Цанка Цанева

Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката", гр. Разград

гр. Разград
Тел. 084662303
e-mail: dnt_razgrad@mail.bg
Лице за контакти: Стефанка Недкова

Център за професионално обучение към "ХИТКО РХ" ЕООД

гр. Разград
Тел. 0898769606
e-mail: hitko_rh@abv.bg
Лице за контакти: Христо Христов

Център за професионално обучение към "EВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК" ЕООД, гр. Разлог

гр. Разлог
Тел. 07473014; 0898647747
e-mail: eurocenter21@mail.bg
Лице за контакти: Анна Пелтегова

Сдружение "Местна агенция за икономическо развитие-Разлог"

гр. Разлог
Тел. 074780011
e-mail: office@bcmesta.bg
Лице за контакти: Красимир Герчев

Център за професионално обучение към "Рудметал" АД

гр. Рудозем
тел. (0306) 3335, 048/801260 
e-mail: office@rudmetal.com
Лице за контакти: Каврошилов

Център за професионално обучение към "Дунав" АД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082/84 58 00; 0885914209
e-mail: cpo_dunavrs@yahoo.com
Лице за контакти: Борислав Панайотов

Център за професионално обучение към ЕТ "Атанаска Гочкова - Анита"

гр. Русе
тел: 082873717
e-mail: cpo.anita@gmail.com
Лице за контакти: Атанаска Гочкова

Център за професионално обучение към Сдружение "Клуб Отворено общество", гр. Русе

гр. Русе
тел. 082822773, 082821186, 0888859227
e-mail: osc@oscrousse.org
Лице за контакти: Лора Саркисян

ЦПО към Спарки АД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 885300; 885400
0888267808
e-mail: maya.petkova@sparkygroup.com
Лице за контакти: Мая Петкова

поделение 32420, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082825175, 082825176
Лице за контакти: инж. Цанко Недев

"Практик груп" ЕООД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082457115, 0899826543
e-mail: praktik@mail.bg
Лице за контакти: Боряна Стояновa

ЦПО към "Бейском" ООД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 081612971, 0897968720
e-mail: basecom2004@abv.bg
Лице за контакти: Леман Ахмед

ЦПО към "Европейски колеж по туризъм и мениджмънт" ООД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082873717
e-mail: office@euro-college.com
Лице за контакти: Атанаска Гочковa

ЦПО към СД "Русе – Експорт – Импорт – Константинов и Сие", гр. Русе

гр. Русе
Тел. 0897870189
Лице за контакти: Фея Константинов

ЦПО към Сдружение "ИНОВАЦИОНЕН РЕГИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ", гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082823600, 0887554804
e-mail: ppenchev53@abv.bg
Лице за контакти: Пенчо Пенчев

Фондация "СВЕТИ ГЕОРГИ", гр. Русе

гр. Русе
Тел. 0887452014
e-mail: n.yonkova@abv.bg, f_st.george@mail.bg
Лице за контакти: Надежда Йонкова

"Научноизследователски институт по управление на регионални проекти" ЕООД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082510510
e-mail: niurp_pd@abv.bg
Лице за контакти: Преслава Димитрова

Център за професионално обучение към "РУЛАН" ООД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082871090, 0887367133 
e-mail:office@rulan-auto.com 
Лице за контакти: Румен Христов

Център за професионално обучение към ПГ по строителство, архитектура и геодезия "П. Пенев", гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082834841, 0888848725
e-mail: tis@abv.bg
Лице за контакти: Камелия Денчева

Център за професионално обучение към Сдружение "Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската промишленост в Северен Централен планов район", гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082834946
e-mail: pgo_rousse@abv.bg
Лице за контакти: Диана Иванова

Сдружение "Териториална организация на научно техническите специалисти", гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082820258
e-mail: nt@networx-bg.com
Лице за контакти: Здравко Цанков

"Оргахим" АД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082886248
e-mail: silvi.ivanov@orgachim.bg
Лице за контакти: Силви Иванов

"НОБО – ЕООД" ЕООД, гр. Русе

гр. Русе
Тел. 082507666; 0894360539
e-mail: boril@datatower.net
Лице за контакти: Борил Илиев

"ЕВРОДРАЙВ" ЕООД

гр. Русе
Тел. 082833133
e-mail: ed_5@abv.bg
Лице за контакти: Донка Христова

Районен Кооперативен Съюз – Русе

гр. Русе
Тел. 082820907
e-mail: rks.rousse@mail.bg
Лице за контакти: Пенка Пеева

СНЦ "Европейски център в подкрепа на бизнеса"

гр. Русе
Тел. 082870400
e-mail: ebsc@abv.bg
Лица за контакти: Кремена Иванова; Албена Аврамова

"Еконт Експрес" ООД

гр. Русе
Тел. 0888537021
e-mail: cka@econt.com
Лице за контакти: Вяра Енева

Център за професионално обучение към "БУЛСТАРС" ЕООД

гр. Русе
Тел. 082826690
e-mail: teoni@tempo-sports.com
Лице за контакти: Красимир Даков

Център за професионално обучение към "ОМЕГА 2011" ЕООД

гр. Русе
Тел. 082826690
e-mail: teoni@tempo-sports.com
Лице за контакти: Маринела Дакова

Център за професионално обучение към "ИНСТИТУТ ПО СОЦИЛНО УПРАВЛЕНИЕ" ООД

гр. Русе
Тел. 0888596160
e-mail: isu.ruse@abv.bg
Лице за контакти: Преслава Щерева

Център за професионално обучение към "ПЕРСОНАЛ ТРЕЙНИНГ" ЕООД

гр. Русе
Тел. 0884910502; 0899987854
e-mail: personal_training@personnel-hold.com
Лице за контакти: Марияна Йорданова

Център за професионално обучение към ЕТ "Иванка Ярловска", гр. Самоков

гр. Самоков
тел. 0722 22389; 0888 343 982
e-mail: ypo99@yahoo.com
Лице за контакти: Иванка Ярловска

ЕТ "Георги Николов - Марка" гр. Самоков

гр. Самоков
Тел 072266379
Лице за контакти: Георги Ярловски

ЦПО към "Чудотворец" ЕООД, гр. Самоков

гр. Самоков
Тел. 072266379; 0888343982
e-mail: wpo99_samokov@abv.bg
Лице за контакти: Иванка Ярловска

Център за професионално обучение към "ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ" ООД, гр. Самоков

гр.Самоков
Тел. 075032602
e-mail: svet_atan@mail.bg
Лице за контакти: Светлана Атанасова

Център за професионално обучение към "ЕЛ ЕН ПРОГРЕС" ЕООД

гр. Самоков
Тел. 0879400782
e-mail: lubo_samokov@abv.bg
Лице за контакти: Любомир Николов

Сдружение "КАМАРА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ"

гр. Самоков
Тел. 0885 861 539
e-mail: kvoub_cpo@mail.bg
Лице за контакти: Валерий Павлов

Център за професионално обучение към "Иванчев-ДиСиАЙ" ЕООД

гр. Самоков
Тел. 072265030; 0888704228
e-mail: disiai@abv.bg
Лице за контакти: Димитър Иванчев

Център за професионално обучение към "АБВ ЕВРОПА" ЕООД

гр. Самоков
Тел. 0888469048
e-mail: abv.evropa.wg@gmail.com
Лице за контакти: Виолета Гелова

"Тракция" АД, с. Самуил, област Разград

с. Самуил, област Разград
тел. 083772840
e-mail: traction@infotel.bg
Лице за контакти: Христо Първанов

Център за професионално обучение към СД "КАМЕЛИТА – ПЖ – ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ", гр. Сандански

гр. Сандански
Тел. 074632221, 0897998379
e-mail: kamelita_pj@abv.bg
Лице за контакти: Таня Петрова

Център за професионално обучение към "Дани 91" ООД, гр. Сандански

гр. Сандански
Тел. 074637658
e-mail: stvetanka@abv.bg; dani91_ood@abv.bg
Лице за контакти Цветанка Стоянова

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ", гр. Свищов

гр. Свищов
Тел. 0882552507; 0882552521; 063187355
e-mail: shishmanova @uni-svishtov.bg; cpo@uni-svishtov.bg
Лице за контакти: доц. Пенка Шишманова

Център за професионално обучение към Община Свищов, Общинска служба "Социални дейности", гр. Свищов

гр. Свищов
Тел. 063272580, 0886202018
e-mail: supzon@gmail.com
Лице за кпонтакти
Данчо Великов

СНЦ "Дунавски център за обучение и развитие", гр. Свищов

гр. Свищов
Тел. 063164199; 0899150130
e-mail:dctd@abv.bg
Лице за контакти: Борислав Борисов

СНЦ "Бизнес център Свищов"

гр. Свищов
Тел. 063160371
e-mail: bc@svishtov.org
Лице за контакти:Петър Петров

ЕТ "ОПИДА – Детелина Георгиева", гр. Севлиево, обл. Габрово

гр. Севлиево
Тел. 067534900
e-mail: opida@mail.bg
Лице за контакти: Огнян Георгиев

Център за професионално обучение към "ИКОНОМИКС – М" ЕООД

гр. Севлиево
Тел. 0878979799; 0878650041; 067583000
e-mail: dragomir.vasilev@ikonomiks.com; office.sevlievo@ikonomoks.com
Лице за контакти: Драгомир Василев

Център за професионално обучение към "Каолин" АД, гр. Сеново

гр. Сеново
Тел. 084612577, 0899906077 
e-mail: slecheva@kaolin.bg
Лице за контакти: Стела Лечева

Център за професионално обучение към "ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД

гр. Силистра
Тел. 086822279
e-mail: iliana_zhekova@abv.bg
Лице за контакти: Илиана Жекова

Център за професионално обучение към "СЕЗОНИ" ООД

гр. Силистра
Тел. 086820441;0884867830
e-mail: sezoni@mbox.contact.bg
Лице за контакти: Светла Гойчева

Център за професионално обучение към "ГИАРА" ЕООД

гр. Силистра
Тел. 0895777111
e-mail: favorit_k@abv.bg
Лице за контакти: Гинка Георгиева

Център за професионално обучение към Сдружение "АЛФА ПИ ЕМ ВИ"

гр. Силистра
Тел. 0884722370
e-mail: b_hristova_bif@abv.bg
Лице за контакти: Блага Белухова

Център за професионално обучение към Фондация "РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ", гр. Сливен

гр. Сливен
Тел. 044 623747; 0887811025; 
e-mail: redc_sliven@abv.bg
Лице за контакти: Жулиета Николова

Център за професионално обучение към "ВИП ЦЕНТЪР - Р" ООД Сливен

гр. Сливен
Тел. 044624285; 0887251330
e-mail: vipcentar_rs@abv.bg
Лице за контакти: Русин Русенов

Център за професионално обучение към ET "Денчев-Сливен-Иван Иванов", гр. Сливен

гр. Сливен
тел: 044667265
e-mail: denchev_ii@abv.bg
Лице за контакти: Иван Иванов

Фондация "Европейски младежки инициативи", гр.Сливен

гр. Сливен
Тел. 0897906507
e-mail: sedem@b-trust.org
Лице за контакти: Дора Куршумова

СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР / БИЗНЕС ИНКУБАТОР - СЛИВЕН"

гр. Сливен
Тел. 044662653
e-mail: bcsliven@bcsliven.org
Лице за контакти: Стамо Йовчев

Център за професионално обучение към "ГРАНД ЦЕНТЪР" ООД

гр. Сливен
Тел. 0886207034
e-mail: denchev_ii@abv.bg
Лице за контакти: Галина Иванова

Център за професионално обучение към СНЦ "Автомобилен спортен клуб школа за автомобилни пилоти – Павел Жеков"

гр. Сливен
Тел. 0878997980
e-mail: rallyschool.jrs@gmail.com
Лице за контакти: Павел Петров Жеков

Център за професионално обучение към "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЮТЕ" ЕООД

гр. Сливен
Тел. 0895474444
e-mail: dr.mpenkov@gmail.com
Лице за контакти: Галина Пенкова

Център за професионално обучение към ЕТ "Георги Делов", гр. Смолян

гр. Смолян
Тел. 0301 35103; 0888249963
Лице за контакти: Георги Делов

ЕТ "БОЯН ПАПРАДАНОВ", гр. СМОЛЯН

гр. Смолян
тел. 0301 24671
Лице за контакти: Боян Папраданов

"Топливо" ЕООД, гр. Смолян

гр. Смолян
Тел. 030166035
e-mail: shumcov@abv.bg
Лице за контакти: Захари Шумков

Център за професионално обучение към Фондация "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – АВИЦЕНА"

гр. Смолян
Тел. 0893316049
e-mail: andreeva_sm@abv.bg
Лице за контакти: Йорданка Андреева

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "Инсайт"

гр. Смолян
Тел. 0894777174; 0898777830
e-mail: eleonora.jeleva@gmail.com
Лице за контакти: Елеонора Желева

Център за професионално обучение към Сдружение "Профит" ООД

гр. Смолян
Тел. 0888763393
e-mail: profit_sm@abv.bg
Лице за контакти: Лидия Филипова Карамитева

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "НЕКАЕМ"

гр. Смолян
Тел. 0877949490; 0887554216
e-mail: snc_nekaem@abv.bg
Лице за контакти: Снежана Орлова

Център за професионално обучение "Дежа вю" към "РОЗАЛИ ВР" ЕООД

гр. София
Тел. +359888323008
e-mail: rozi_dejavu@abv.bg
Лице за контакти: Розалия Стоянова Божилова

Център за професионално обучение към Сдружение "Пиа Матер" ООД

гр. София
Тел. 0884588446
e-mail: office@piamater.org
Лице за контакти: Нина Петрова Димитрова

Център за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС"

гр. София
Тел. +359887262767; +359889792222
e-mail: georgpharma@abv.bg, info@makbg.com
Лице за контакти: Юлий Абаджиев

Център за професионално обучение към ЕРА - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР" ЕООД

гр. София
Тел. 0886 183 885
e-mail: era_oc@abv.bg
Лице за контакти: Йорданка Стойчева

Център за професионално обучение към "Инфосенс България" ООД

гр. София
Тел. 029878176
e-mail: maria@infosense.bg
Лице за контакти: Иван Цукев

Център за професионално обучение към "АВИЕЙШЪН НТД" ЕООД

гр. София
Тел. 0888840665
e-mail: aviationndt@abv.bg
Лице за контакти: Светлин Георгиев

Център за професионално обучение към Сдружение "Център за европейско развитие и реализация"

гр. София
Тел. 0878544002
e-mail: cedi@abv.bg
Лице за контакти: Христа Аспарухова

Център за професионално обучение към "ДЖЕСИ КОНСУЛТ" ООД

гр. София
Тел. 028409129, 0888379691
e-mail: cpo_jessi@abv.bg
Лице за контакти: Татяна Георгиева

Център за професионално обучение към "АПРА" ООД

гр. София
Тел. 029814190
e-mail: office@apraagency.com
Лице за контакти: Ружа Загорска

Център за професионално обучение към "ГОСИПСТАЙЛ" ЕООД

гр. София
Тел. 0877900100
e-mail: gsstudio@abv.bg
Лице за контакти: Румяна Иванова

Център за професионално обучение към "СЮСТЕМЦЕРТ ЦЕРТИФИЦИЕРУНГСГЕЗЕЛШАФТ" ЕООД

гр. София
Тел. 028164267
e-mail: office@systemcert-bg.com
Лице за контакти: Таня Чикова

Център за професионално обучение към "НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ" ЕООД

гр. София
Тел. 0879022000
e-mail: new.projects.consult@gmail.com
Лице за контакти: Милена Рашева

Център за професионално обучение към "Десислава Дойнова 1" ЕООД

гр. София
Тел. 0888213091
e-mail: office.businessline@gmai.com
Лице за контакти: Десислава Дойнова

Център за професионално обучение към "ПРОЕКТ БГ" ЕООД

гр. София
Тел. 0885317800
e-mail: proektbg.enterprise@gmail.com
Лице за контакти: Мартин Крумов

Център за професионално обучение към "Номинатус" ЕООД

гр. София
Тел. 0898660368, 0887299019
e-mail: office@uroci.eu
Лице за контакти: Владимир Василев

Център за професионално обучение към "ПРОФИ КОНСУЛТ 2012" ЕООД

гр. София
Тел. 0882066844
e-mail: profi_consult_2012@abv.bg
Лице за контакти: Димитър Илиев

Център за професионално обучение към "СВ. АРИАДНА" ЕООД

гр. София
Тел. 02/8597039, 0896 220815
e-mail: college@mail.bg
Лице за контакти: Снежанка Стоилова

Център за професионално обучение към "АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД

гр. София
Тел. +3598 86656060
e-mail: office@argusbcorporation.eu
Лице за контакти: Станимир Делчев Пенелов

Център за професионално обучение към "УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ОБСЕРВАТОРИЯ" ЕООД

гр. София
Тел. 0882886175; 029884821
e-mail: ukc_2012@mail.bg
Лице за контакти: Людмил Костадинов

Център за професионално обучение "Профистарт" към "Дакофф Трейд" ООД

гр. София
Тел. 032262080; 0879 051679
e-mail: profistart@abv.bg
Лице за контакти: Георги Димитров Карабов

Център за професионално обучение към "ОУПЪН МАЙНД" ЕООД

гр. София
Тел. 0896686431; 0893519876
e-mail: spasova.ted@gmail.com
Лице за контакти: Теодора Спасова

Център за професионално обучение към "КАРЕЛА СЕЙЛИНГ" ЕООД

гр. София
Тел. 0888237077
e-mail: karela33@abv.bg
Лице за контакти: Стефан Караманлиев

Център за професионално обучение към "ЧЕЗ България" ЕАД

гр. София
Тел. 0889891502; 028959377
Факс: 029358359
e-mail: meglena.velinova@cez.bg
Лице за контакти: Меглена Велинова

Център за професионално обучение към "ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД

гр. София
Тел. 0897991038; 029635288
e-mail: doljeva@vipsecurity.bg
Лице за контакти: Мария Должева

Център за професионално обучение към "АС ОРЕЛ 1" ООД, гр. Бяла Слатина

гр. София
Тел. 0888424725; 0888839037
e-mail: mo_davidov@abv.bg
Лице за контакти: Момчил Давидов

Център за професионално обучение към "АЕ РИБАРСТВО" ЕООД

гр. София
Тел. 0878885880
e-mail: alexangelov@abv.bg
Лице за контакти: Александър Ангелов

Център за професионално обучение към "ЦПП СВЕЖЕСТ" ЕООД

гр. София
Тел. 0884061919
e-mail: i.r.petrov@abv.bg
Лице за контакти: Иво Петров

Център за професионално обучение към "ЕНЕРДЖИ - 2004" ЕООД

гр. София
Тел. 0899 997733; 0899869999
e-mail: vdushkov@abv.bg
Лице за контакти: Валери Петров

Център за професионално обучение към "ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ" ЕООД

гр. София
Тел. 0878740148
e-mail: educenter@incubatorbg.org
Лице за контакти: Петър Господинов

Център за професионално обучение към ФОНДАЦИЯ "ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

гр. София
Тел. 0879388665
e-mail: office@intelligent-growth.eu
Лице за контакти: Виктор Йочев

Център за професионално обучение към "ЕВКЛИД – 2004" ЕООД

гр. София
Тел. 0887067606; 0898553 453
e-mail: evklid.school@gmail.com
Лице за контакти: Славейка Овчарченска

Център за професионално обучение към "ДЕВЕЛОП Ю" ООД

гр. София
Тел. 0885808808; 0876888262
e-mail: sales@developu.bg
Лице за контакти: Даниела Анева

Център за професионално обучение към "НЮ КОМЕРС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр. София
Тел. 0887/811822; 02/8293233
e-mail: lazarov@newcombg.com
Лице за контакти: Петър Лазаров

Център за професионално обучение към "АНКОР А ДЖЕНТЕ" ЕООД

гр. София
Тел. 02 / 962 47 48; 0876 966679, 0878 887 139
e-mail: info@ancoragente.com
Лице за контакти: Мария Ваклинова

Център за професионално обучение към "РОЯЛ - 2006" ЕООД

гр. София
Тел. 024171719; 0899800805
e-mail: royal_2006@abv.bg
Лице за контакти: Таня Бушева

Център за професионално обучение към "ЕЛКБ" ЕООД

гр. София
Тел. 0888 711 317
e-mail: nfo@elektrakonsult.com
Лице за контакти: Дафин Цветанов

Център за професионално обучение към Сдружение за Европейска Интеграция и Обучение (СЕИО)

гр. София
Тел. 0879200904
e-mail: preventa.ddd@gmail.com
Лице за контакти: Светослав Петков

Център за професионално обучение към "АСО СОФИЯ" ООД

гр. София
Тел. 029555732
e-mail: asosofia@gmail.com
Лице за контакти: Георги Календаров

Център за професионално обучение към "ПАРАДОКС" ЕООД

гр. София
Тел. 028659440
e-mail: c_ubo@abv.bg
Лице за контакти: проф. Евгений Сачев

Център за професионално обучение към "ЯРЧЕВ" ЕООД

гр. София
Тел. 0889731352
e-mail: yarchev@abv.bg
Лице за контакти: Борислав Ярчев

Център за професионално обучение към "ЕВРО СТАНДАРТ 2001" ЕООД

гр. София
Тел. 0878109499
e-mail: evrostandart2001@abv.bg
Лице за контакти: Милена Донкова

Център за професионално обучение към "МИРЕЛА" ЕООД

гр. София
Тел. 0887733720
e-mail: cpo@mirela.bg
Лице за контакти: Дияна Бонева

Център за професионално обучение към Сдружение "Асоциация на експертите по компютърни системи и информационни технологии"

гр. София
Тел. 029652513, 029652802
e-mail: ralitsapeycheva@abv.bg
Лице за контакти: Ралица Пейчева

Център за професионално обучение към Фондация "БЪЛГАРСКО ДЕТЕ"

гр. София
Тел. 0889631642
e-mail: cpo_bulgarianchild@abv.bg
Лице за контакти: Джуди Риджуей

Център за професионално обучение към "ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ.БГ"

гр. София
Тел. 02/9766018
e-mail: dima@beretaguns.com
Лице за контакти: Дима Настева

Център за професионално обучение към "ГРАНД ФЕШЪН" ЕОО

гр. София
Тел. 0884035220
e-mail: nadetol@abv.bg
Лице за контакти: Цветелина Видолова

Център за професионално обучение към "ПРОГРЕС И ЗНАНИЕ" ЕООД

гр. София
Тел. 0888259724
e-mail: v_kehayova@abv.bg
Лице за контакти: Веселина Кехайова

Център за професионално обучение към "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД

гр. София
Тел. 029322777; 029322213
e-mail: cpo_bdz@abv.bg
Лице за контакти: Марийка Маринова

Център за професионално обучение към "СЕЛЕНА 52" ЕООД

гр. София
Тел. 0882556220
e-mail: -
Лице за контакти: Павел Масов

Център за професионално обучение към "АДТ БЪЛГАРИЯ" АД

гр. София
Тел. 0879994499; 029681991
e-mail: office@adt.bg; grozev@adt.bg
Лице за контакти: Петър Грозев

Център за професионално обучение към "Център за професионално обучение и ориентиране" ООД

гр. София
Тел. 029744142
e-mail: ipetrva@ptoc.bg
Лице за контакти: Ива Петрова

Център за професионално обучение към "РЕЕКЗЕ" ООД

гр. София
Тел. 0888 400 425
e-mail: gtodorov@reexe.com
Лице за контакти: Георги Иванов Тодоров

Център за професионално обучение към "ПЛАНЕТ 21" ООД

гр. София
Тел. 02 858 43 52
e-mail: natovar@abv.bg
Лице за контакти: Пламен Георгиев Натов

Център за професионално обучение към "ПРОПЪР ДИВЕЛОПМЪНТ" ООД

гр. София
Тел. 0882629943
e-mail: office@euroacademybg.com
Лице за контакти: Ася Пенчева

Център за професионално обучение към "АЛФА СЪРВИС ЕДЮКЕЙШЪН" ООД

гр. София
Тел. 0888306612
e-mail: aseducation.m@gmail.com
Лице за контакти: Младен Младенов

Център за професионално обучение към "СОЛТИ" ЕООД

гр. София
Тел. 029429050
e-mail: office@solti.org
Лице за контакти: Стоянка Полименова

Център за професионално обучение към "БЮРО ЗА АНАЛИЗ, РАЗУЗНАВАНЕ И СИГУРНОСТ - БАРС" ЕООД

гр. София
Тел. 029797003; 0888507851
e-mail: kkaceva@gmail.com
Лице за контакти: Велин Хаджолов

Център за професионално обучение към Сдружение "НАЦИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА"

гр. София
Тел. 029884797; 0878777189
e-mail: marga.levieva@bulgarianwines
Лице за контакти: Маргарита Левиева

Център за професионално обучение към "Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи" ЕООД

гр. София
Тел. 029440898; 0887213192
e-mail: sit_62@abv.bg
Лице за контакти: Мария Димитрова Стоименова

Център за професионално обучение към "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр. София
Тел. 0887425156, 029762708
e-mail: valeria.filipova@metro.bg
Лице за контакти: Валерия Филипова

Център за професионално обучение към "МАРА-ДИСО"ЕООД

гр. София
Тел. 0887717461; 029620960
e-mail: mara_diso@abv.bg
Лице за контакти: Нина Костенарова

Център за професионално обучение към "ВИЛИ 2011" ЕООД

гр. София
Тел. 0879136733
e-mail: velislavakr@abv.bg
Лице за контакти: Велислава Крумова

Център за професионално обучение към "АРМТЕКС ТРЕЙД" ООД

гр. София
Тел. 0887233870
e-mail: chernev.i@gmail.com
Лице за контакти: Иван Чернев

Център за професионално обучение към "АСАП" ЕООД

гр. София
Тел. 024393990
e-mail: office@asap.bg
Лице за контакти: Петър Зюмбилев

Център за професионално обучение към "БЕРТОНИ 2001" ЕООД

гр. София
Тел. 028380312
e-mail: v.vladov@kronbg.com
Лице за контакти: Владо Запрянов

Център за професионално обучение към Сдружение "Образование и наука"

гр. София
Тел. 0895622020
e-mail: velizar.todorov@mail.bg
Лице за контакти: Велизар Бойков Тодоров

Център за професионално обучение към Сдружение "Български форум за образование"

гр. София
Тел. 0887477198
e-mail: bfo_deliibramov@abv.bg
Лице за контакти: Селман Делиибрамов

Център за професионално обучение към Сдружение "Социална подкрепа и информация"

гр. София
Тел. 029883015; 0898772097
e-mail: d.georgiev@gmail.com
Лице за контакти: Димитър Георгиев

Център за професионално обучение към "ГИВЕЛ КОНСУЛТ" ООД

гр. София
Тел. 9562622; 0888708345
e-mail: georgi@givelcinsult.com
Лице за контакти: Георги Кехайов

Център за професионално обучение към Фондация "ЕКИП" ООД

гр. София
Тел. 0888142519
e-mail: zhitarova@abv.bg
Лице за контакти: Биляна Житарова

Център за професионално обучение към "Международни услуги за охрана и сигурност" ЕООД

гр. София
Тел. 029640044; 0879004224
e-mail: education@isps-bg.com
Лице за контакти: Соня Стоянова

Център за професионално обучение към "ГРИЙН ПАС" ЕООД

гр. София
Тел. 0882836719; 0882836716
e-mail: cpogreenpas@abv.bg
Лице за контакти: Петър Вълчков

Център за професионално обучение към Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ - БАВ"

гр. София
Тел. 028632669
e-mail: bawk1@uacg.bg
Лице за контакти: доц. Григор Михайлов

Център за професионално обучение към "ФАЙЪР БГ" ЕООД

гр. София
Тел. 0887378401
e-mail: fice@fare-bg.eu
Лице за контакти: Васил Чолаков

Център за професионално обучение към "АВТОШКОЛА БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД

гр. София
Тел. 0882968989
e-mail: best_drive@abv.bg
Лице за контакти: Десислава Лачева

Център за професионално обучение към Сдружение "НАУЧНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ"

гр. София
Тел. 0896608038
e-mail: p_bojinova@yahoo.com
Лице за контакти: Паунка Божинова

Център за професионално обучение към Сдружение "АСЕС" EООД

гр. София
Тел. 0897991038
e-mail: somlev@assess.bg
Лице за контакти: Веселин Сомлев

Център за професионално обучение към "БОДУ" ООД

гр. София
Тел. 0294420000; 0895355555; 0291167
e-mail: bodusod@dir.bg
Лице за контакти: Тихомир Тотов

Център за професионално обучение към "СИБЕЛИУС СЕМ" ООД

гр. София
Тел. 0876173171
e-mail: ramzes2003@abv.bg
Лице за контакти: Лъчезар Ненков

Център за професионално обучение към "КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ ЛИДЕР" ЕООД

гр. София
Тел. 0898481652
e-mail: sterew@abv.bg
Лице за контакти: Николай Щерев

Център за професионално обучение към БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

гр. София
Тел. 029159820
e-mail: j_voinov@nvms.government.bg
Лице за контакти: Янко Иванов

Център за професионално обучение към "Конфедерация на независимите синдикати в България"

гр. София
Тел. 024010479
e-mail: idenkova@citub.net
Лице за контакти: Илияна Денкова

Център за професионално обучение към Сдружение "ХИПОКРАТ"

гр. София
Тел. 0887841642
e-mail: dr_davidova@abv.bg
Лице за контакти: Илияна Давидова

Център за професионално обучение към "Енерджи груп 2010" ООД

гр. София
Тел. 0888626778
e-mail: kassabova@abv.bg
Лице за контакти: Валери Петров

Център за професионално обучение към "ПИ ЕМ ЦЕНТЪР" ЕООД

гр. София
Тел. 029557777
e-mail: office@pmcenter-bg.com
Лице за контакти: Пламен Димитров

Център за професионално обучение към "САЛАМАНДЪР ГРУП ХОЛДИНГ" АД

гр. София
Тел. 076604840
e-mail: salamandar@netbg.com
Лице за контакти: Райка Иванова

Център за професионално обучение към "НИТЕХ" ООД

гр. София
Тел. 029265038
e-mail: b.dimitrov@tech-co.net
Лице за контакти: Божидар Димитров

Център за професионално обучение към Държавно предприятие "Българо – германски център за професионално обучение"

гр. София
Тел. 0887869374
e-mail: lubovpopovabg@gmail.com
Лице за контакти: д-р Любов Попова

Център за професионално обучение към "ФЛАИС" ООД

гр. София
Тел. 0897977777
e-mail: dvdochev@abv.bg
Лице за контакти: Дойчин Дочев

Център за професионално обучение към "КлимаКом" ЕООД

гр. София
Тел. 0888785522
e-mail: kalina@climacom.com
Лице за контакти: Калина Панайотова

Център за професионално обучение към "Център за професионално обучение и продължаваща квалификация ЕЛИЯ" ЕООД

гр. София
Тел. 029434302
e-mail: cpopk@abv.bg
Лице за контакти: Елена Владимирова

Център за професионално обучение към "КРОН СЕКЮРИТИ" ЕООД

гр. София
Тел. 0879350148; 029552787
e-mail: bstoychev.kron@abv.bg
Лице за контакти: Богдан Стойчев

Център за професионално обучение към "Кабината БГ" ООД

гр. София
Тел. 070018908
e-mail: info@kabinata.com
Лице за контакти: Живко Георгиев

Център за професионално обучение към "ХЛИМИЯ" ООД

гр. София
Тел. 029292468; 028284189
e-mail: ivan@hlimia.com
Лице за контакти: Иван Йонов

Център за професионално обучение към "ПРОФЕСИОНАЛ БГ" ООД

гр. София
Тел. 0885199140
e-mail: simeonow@hotmail.com
Лице за контакти: Адриана Симеонова

Център за професионално обучение към "Хеър Академи" ЕООД

гр. София
Тел. 0884192581
e-mail: vasil@stephan-academy.com
Лице за контакти: Васил Михайлов

Център за професионално обучение към ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И БИЗНЕС"

гр. София
Тел. 0879600640
e-mail: fondacia_noob@hotmail.com
Лице за контакти: Даниела Трохарова

Център за професионално обучение към "ЗНАЙКО" ЕООД

гр. София
Тел. 0889755601
e-mail: dobri@videolux.bg
Лице за контакти: Добромир Пърлев

Център за професионално обучение към Сдружение "Балкански форум за развитие"

гр. София
Тел. 028320056, 0888203150
e-mail: iskratsanova@gmail.com
Лице за контакти: Искра Цанова

Център за професионално обучение към "ХЕБА ЦЕНТЪР" ООД

гр. София
Тел. 029532244; 0885661469
e-mail: heba@abv.bg
Лице за контакти: Християна Велчева

Център за професионално обучение към "ЛИНЕЯ 10" ООД

гр. София
Тел. 0897787001
e-mail: taniaflowers@abv.bg
Лице за контакти: Драгомира Смеонова-Митровска

Център за професионално обучение към Сдружение "Дете и пространство"

гр. София
Тел. 024390170
e-mail: child.space@abv.bg
Лице за контакти: Мария Стойчева

Център за професионално обучение към "ПС Гард" ЕООД

гр. София
Тел. 024911281
e-mail: t.mavrodiev@makmetal.eu
Лице за контакти: Тодор Мавродиев

Център за професионално обучение към "СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ"

гр. София
Тел. 029318001
e-mail: cpo@stsb.bg
Лице за контакти: Екатерина Йорданова

Център за професионално обучение към сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

гр. София
Тел. 029156915
e-mail: rumiana.kircheva@gmail.com
Лице за контакти: Румяна Меченска

Център за професионално обучение към "АВО КОНСУЛТ" ЕООД

гр. София
Тел. 0884854868
e-mail: novaksavich@abv.bg
Лице за контакти: Новак Савич

Център за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ "ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ПРЕДБАЛКАН"

гр. София
Тел. 0885848181; 028702577
e-mail: predbalkan@abv.bg
Лице за контакти: Андрей Мицулов

Център за професионално обучение към към сдружение "Съюз на глухите в България"

гр. София
Тел. 0897912719; 029819807
e-mail: - 
Лица за контакти: Силвана Павлова, Васил Пенев

Център за професионално обучение към към "ЕЙЧ АР КОНСУЛТИНГ" ЕООД

гр. София
Тел. 0895027358
e-mail: elena_taneva@mail.bg
Лице за контакти: Елена Танева

Център за професионално обучение към към "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП" ООД

гр. София
Тел. 029868515; 029868519
e-mail: p.panov@icg-emea.com
Лице за контакти: Павел Панов

Център за професионално обучение към "СИТИ ВЕНИТИ ФЕШЪН" ООД

гр. София
Тел. 0878310884
e-mail: sueta_studios@abv.bg
Лице за контакти: Георги Колев

Център за професионално обучение към "ХЮЛЕТ – ПАКАРД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр. София
Тел. 029698754
e-mail: monka-sonia.temelkova@hp.com
Лице за контакти: Моника-Соня Темелкова

Център за професионално обучение към "ЕЙ ПИ ДЖИ КОРПОРЕЙШЪН" ООД

гр. София
Тел. 0898479655; 029552000
e-mail: margval@mail.bg
Лице за контакти: Маргарита Вълчева

Център за професионално обучение към "ТЕХНО ТРЕЙНИНГ" ООД

гр. София
Тел. 0878164549
e-mail: technotraining@abv.bg
Лице за контакти: Ефстатиос Титопулос

Център за професионално обучение към "М – ИМПЕКС 1" ЕООД

гр. София
Тел. 029808636
e-mail: georgi@avtobusi.com
Лице за контакти: Георги Георгиев

Център за професионално обучение към "ЛИДЕРА ТРЕЙНИНГ ЛТД" ООД

гр. София
Тел. 029570875; 029570890
e-mail: info@lideratrading.net
Лице за контакти: Цветелина Маймарова

Център за професионално обучение към "ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ" ЕООД

гр. София
Тел. 0885886513
e-mail: tmadzharova@abv.bg
Лице за контакти: Таня Маджарова

Център за професионално обучение към "ПроФиКоН В" ООД

гр. София
Тел. 0878761633
e-mail: proficon@mbox.is-bg.net
Лице за контакти: Наталия Маринова

Център за професионално обучение към "Образователен мениджмънт и консултации" ЕООД

гр. София
Тел. 024001636
e-mail: ngaydarska@ibsedu.bg
Лице за контакти: Надя Гайдарска

Център за професионално обучение към "ИНТЕРКОЗМЕТИКА" ЕООД

гр. София
Тел. 029615775
e-mail: office@intercosmeticabg.com
Лице за контакти: Росица Владовска

Център за професионално обучение към сдружение "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ АВС"

гр. София
Тел. 0889809312
e-mail: monika.petrunova@gmail.com
Лице за контакти: Моника Петрунова

Център за професионално обучение към "БЛЪШ" ЕООД

гр. София
Тел. 0899800805
e-mail: blushbeauty@abv.bg
Лице за контакти: Таня Бушева

Център за професионално обучение към сдружение "АКВАХИМ" АД

гр. София
Тел. 028075024
e-mail: zdravka.sholeva@aquachim.bg
Лице за контакти: Здравка Шолева

Център за професионално обучение към "ВТА" ООД

гр. София
Тел. 028687368
e-mail: cpo@vta.bg
Лице за контакти: Маргаритка Цветкова

Център за професионално обучение към "БПП ПРОФЕШЪНАЛ ЕДЮКЕЙШЪН" ЕООД

гр. София
Тел. 029607913; 029607918
e-mail: sofia@bpp.com
Лице за контакти: Георги Кирилов

"БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР" ЕАД

гр. София
Тел. 029621763
e-mail: martin_boiadjiev@overgas.bg
Лице за контакти: Мартин Бояджиев

"ЕСКАРГО -2002" ЕООД

гр. София
Тел. 028703906
e-mail: office@escargot2002.com
Лице за контакти: Димитър Терзиев

Център за професионално обучение към "МДО КОНСУЛТ" ООД

гр. София
Тел. 028326065
e-mail: mdoconsult@abv.bg
Лице за контакти: Марина Одажиева

Център за професионално обучение към "АТЛЕТИК ФИТНЕС" ООД

гр. София
Тел. 024890879
e-mail: reklama@athletic-bg.com
Лице за контакти: Петър Ангелов

Център за професионално обучение към Бизнес център "Информа интелект" ООД

гр. София
Тел. 028681022
e-mail: ddochev@hotmail.com; informa@mbox.contact.bg
Лице за контакти: Дончо Дочев

Център за професионално обучение към ЕТ "Маргарита Йорданова"

гр. София
Тел. 029545923
e-mail: grety_nik@abv.bg
Лице за контакти: Маргарита Йорданова

Център за професионално обучение към "МАКС ИНОВЕЙШЪНС – МИ5" ООД

гр. София
Тел. 0887102595; 028402938
e-mail: stoyan.tashkov@gmail.com
Лице за контакти: Стоян Ташков

Сдружение "Национално сдружение Недвижими имоти"

гр. София
Тел. 029886890
e-mail: office@nsni.bg
Лице за контакти: Лъчезар Искров

"ХЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД

гр. София
Тел. 0887809498; 0879090902
e-mail: hecs09@gmail.com
Лице за контакти: София Циканделова

"Лондон Колидж Дъблин" ООД

гр. София
Тел. 029800328
e-mail: londoncollegedublin@abv.bg
Лице за контакти: Десислава Маринова

"Командос – АС" ЕООД

гр. София
Тел. -
e-mail: commandosas@abv.bg
Лице за контакти: Красимира Борисова

"АИКБ Консулт" ЕООД

гр. София
Тел. 029633752; 029633756
e-mail: bica@bica-bg.org
Лице за контакти: Милена Ангелова

ЕТ "Илиана Ценова – Бленда"

гр. София
Тел. 028394433; 0898444413
e-mail: blenda@dir.bg
Лице за контакти: Илиана Ценова

"ЕС ПИ АЙ-95" АД

гр. София
Тел. 0888798686
e-mail: vasileva@festa.bg
Лице за контакти: Наталия Георгиева

"Виа Рилка" ЕООД

гр. София
Тел. 029466200; 0889291809
e-mail: viarilka@gmail.com
Лице за контакти: Рилка Манолова

"Д.Г.С. – термосистеми" ООД

гр. София
Тел. 08898547620
e-mail: dgs_termosistemi_ood@abv.bg
Лице за контакти: Николай Христов

СДРУЖЕНИЕ "ПАРТНЬОРИ-КС" ООД

гр. София
Тел. 0884270104
e-mail: partners_ks@mail.bg
Лице за контакти: Соня Китипова

"Международен център за професионално обучение "Алфа" ЕООД

гр. София
Тел. 02 958 28 29
e-mail: alfa_bg@abv.bg
Лице за контакти: Томо Борисов

Премиер Хелт Клуб ООД"

гр. София
Тел. 0897869748
e-mail: u.ibeautyandspa@abv.bg
Лице за контакти: Таня Русева

"Рувекс" АД

гр. София 1712
Тел. 029761515
e-mail: ruvex@ruvex.bg
Лице за контакти: Ивайло Викторов

"СТС - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

гр. София
Тел. 029556199
e-mail: office@ctc-bg.com
Лице за контакти: Калинка Борисова

"БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД

гр. София
Тел. 028873708
e-mail: radka_stam@yahoo.com
Лице за контакти: Радка Стаменова

"ЕЛИЯНИ" ЕООД

гр. София
Тел. 0889339342
e-mail: eliani@abv.bg
Лице за контакти: Пепа Вачкова

"АИ ТИ СИ И" ООД

гр. София
Тел. 0888976371
e-mail: svetlana_boneva@itce.com
Лице за контакти: Светлана Бонева

Сдружение "МЛАДЕЖКА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ"

гр. София
Тел. 029360718
e-mail: kkamenarova@b-trust.org
Лице за контакти: Катя Каменарова

Сдружение с нестопанска цел "БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

гр. София
Тел. 028164280
e-mail: office@timberchamber.com
Лице за контакти: Калин Алексиев Симеонов

"ЮНИТРЕЙД-Х-СЕРВИЗ" ЕООД

гр. София
Тел. 028074148; 0887 413 009 и 0878 664 219
e-mail: m.ivanova@sakarauto.bg
Лице за контакти: Мая Иванова

Център за професионално обучение към "Висше училище по застраховане и финанси" 

гр. София 
тел. (02 )4015820
e-mail: mkamenov@vzuf.bg
Лице за контакти: Марио Каменов

Център за професионално обучение към "Информационно обслужване" АД

гр. София
тел: 029656262; 0885200410
e-mail: t.kalinkova@is-bg.net
Лице за контакти: Теодора Калинкова

ЦПО към Национална компания "ЖИ"

гр. София
тел. 02/9832753; 02/9323144; 02/9323630
e-mail: cpk_sofia@abv.bg
Лице за контакти: инж.Искра Стоянова Попстоянова

ЦПО към ЕТ "ТАРА 5"

гр. София
тел. ( 02 ) 8439 795
Лице за контакти: Попова

ЦПО към ЕТ " Мишел-М"

гр. София
тел. 929 42 50; 0888391593
e-mail: mhm@abv.bg
Лице за контакти: Михайлов

Национален център за професионално обучение в системата на БТПП

гр. София
тел. 029881315
e-mail: education@bcci.bg
Лице за контакти: Иван Кунев

Център за професионално обучение към "Балкантурист" АД

гр. София
Тел: 02980 73 29
факс: 02981 01 14
e-mail: rivanova@balkantourist.bg
Лице за контакти: Пламен Лазаров

Център за професионално обучение на Централен кооперативен съюз гр. София

гр. София
тел: 029876673
e-mail: 
Лице за контакти: Димитрова

Център за професионално обучение към Институт по индустриални отношения и мениджмънт "ОКОМ"-София

гр. София
Тел. 987 5882 
факс 9872084
e-mail: okom@knsb-bg.org
Лице за контакти: проф.д-р Д.Каменов

Център за професионално обучение към "ЕЛБИ Плюс" ООД, гр. София

гр. София
Тел 9744 969
088 626 750
e-mail: elbi_plus@hotmail.com
Лице за контакти: Красимир Василев

Център за професионално обучение към Институт по Металознание на БАН

гр. София
тел. 024626241, 024626240
e-mail: wd@ims.bas.bg
Лице за контакти: Марина Манилова

Център за професионално обучение към ЕТ "РОСНЕ-Снежана Илиева"

гр. София
тел. 8465328
e-mail: etrosne@yahoo.com
Лице за контакти: Снежана Илиева

Център за професионално обучение към Българска стопанска камара"

гр. София
тел. 987 9703
e-mail: galia@bia-bg.com
Лица за контакти: Галя Божинова; Даниела Симидчиева 
e-mail: danisimi@bia-bg.com

Център за професионално обучение към "Монтажи" ЕАД

гр. София
тел. (02) 710 086
e-mail: d_s_hristov@abv.bg
Лице за контакти: Димитър Христов

Център за професионално обучение към "Газтек БГ" АД

гр. София
тел.4283482,4283473
e-mail: ivan_savov@overgas.bg
Лице за контакти: Иван Савов

Център за професионално обучение към "Институт по заваряване" АД

гр. София
тел.029790883
e-mail: izaad@mail.orbitel.bg
Лице за контакти: Вяра Илиева

Център за професионално обучение "Знание" ЕООД

гр. София
тел. 029589987; 024900780; 0886735375
e-mail: office@znanie-bg.org
лица за контакти: Мариана Манукян, Емилия Войславова

Център за професионално обучение към "Главболгарсторй" - АД

гр. София
тел. 029151671; 9151672; 9151669; 9151670
e-mail: ckopk@gbs-bg.com
Лице за контакти: Катя Русинова

Център за професионално обучение към ЕТ "Хлимия - Христина Йонова"

гр. София
тел. 02 8702674, 0888680292
e-mail: hlimia.bg@gmail.com
Лице за контакти: Христина Йонова

Център за професионално обучение към ЕТ "Стил - 21 -Деляна Младенова"

гр. София
тел. (02) 8317842
e-mail: dkm@gbg.bg
Лице за контакти: Деляна Младенова

Център за професионално обучение към Ирини -РВ" ООД

гр. София
(02)9530539; 098 219769
irini@mail.bg
Лице за контакти: Радка Стаматова-Димитрова

Център за професионално обучение към ЕТ "Стилист Капанов - Кръстю Капанов"

гр. София
тел: 029533012; 0878664219
e-mail: office@kapanov.net
Лице за контакти: Мая Иванова

Център за професионално обучение към "НАСИ" ЕООД

гр. София
тел: 983 28 67
e-mail: nasi@dir.bg
Лице за контакти: Йорданка Стоянова

Център за професионално обучение към "НИКАНОР" ООД

гр. София
тел: 028686167; 0888621345
e-mail: agency_nikanor@abv.bg
Лице за контакти: Витлена Ангелова-Василева

Център за професионално обучение към Федерация на научно-техническите съюзи в България

гр. София
тел: 9893379, 088 822 436
e-mail: kvvo@fnts-bg.org
Лице за контакти: Анна Попова

  Сдружение "Асоциация "Планини и хора", гр. София

гр. София
тел: (02)9991096
e-mail: gidove_aph@gmail.com
Лице за контакти: Орлин Чачановски

Център за професионално обучение към ЕТ "Валери Иванов - СМАРТ", гр. София

гр. София
тел: 029872761; 029752127
e-mail: info@cpecs.com
cpecs@micronic.bg
Лице за контакти: Валери Иванов

Център за професионално обучение към ЕТ "Марин Мариновски", гр. София

гр. София
тел. (02) 513026; 0887415632 
Лице за контакти: Марин Мариновски

Център за професионално обучение към "БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ИЗОТ" АД, гр. София

гр. София 
тел. (02) 80 90 362
e-mail: l.nedyalkova@bic-izot.com
Лице за контакти: Лилия Недялкова

Център за професионално обучение към Фондация за биологично земеделие "Биоселена", гр. София

гр. София
тел. 02/4010645; 066/805227; 0335/92038
e-mail: bioselena@mail.bg; biogabrovo@mbox.digsys.bg; headoffice@bioselena.com
лица за контакти: Николай Тихов, Елисавета Пъндева

 Център за професионално обучение към "Глоб-Трейд" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 02 9878051, 02 9874342, 029884810
Факс: 02 9801304
e-mail: globetrade@mbox.contact.bg
Лице за контакти: Петър Николов

Център за професионално обучение към ФЕДЕРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ, гр. София

гр. София
Тел. 9434149; Факс 9441247
e-mail: fssk@spnet.net
Лице за контакти: Маргарита Георгиева

Център за професионално обучение към ЕТ "Интербизнес - Радка Стаменова", гр. София

гр. София
Тел. 02 9532527
e-mail: mer@omega.bg
Лице за контакти: Радка Стаменова

Център за професионално обучение към Сдружение "Национална мрежа за бизнес развитие", гр. София

гр. София
Тел. 02 943 44 10
e-mail: office@nbdn-bg.org
Лице за контакти: Росица Пенчева

Център за професионално обучение към ЦПМ "Неодан" ЕООД, с. Рударци, Перник

гр. София
тел. 0889545707, 0898545709
e-mail: valbonet@gmail.com
Лице за контакти: Валери Конакчийски

Център за професионално обучение към Сдружение "АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ", гр. София

гр. София
Тел. 9633752
e-mail: bica@bica-bg.org
wwww.bica-bg.org
Лице за контакти: Силвия Беньова

Център за професионално обучение към "Централна енергоремонтна база" АД, гр. София

гр. София
Тел. 8105436
Лице за контакти: Владимир Аврамов

Център за професионално обучение към "ОЛИМП 54" ЕООД, гр. София

гр. София 
Тел. 098 996949
Лице за контакти: Филип Филипов

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "Национален център за социална рехабилитация", гр. София

гр. София 1000
Тел. 02 9803215
info@nsrc-bg.org
Лице за контакти: Пламен Захариев

Център за професионално обучение към Сдружение "Насърчаване на заетостта",  гр. София

гр. София, 1000
Тел. 0888672889; 0889139940
e-mail: nasurchavane@abv.bg
Лице за контакти: Ирина Байчилова

"ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ "КОМПАС" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 02 9310582
e-mail: office@compass-bg.org
Лице за контакти: Беатриче Гогошева

Национална Асоциация за Икономическа и Социална Интеграция, гр. София

гр. София
тел. 029753824
e-mail: naisi_sofia@abv.bg
Лице за контакти: Цветанка Смилева

ЕТ "Гараж-Васил Стефов", гр. София

гр. София
тел. 02 622 358, 098 464 381
e-mail: vs.senter@mail.bg
Лице за контакти: Васил Стефанов

Фондация "Микрофонд-София", гр. София

гр. София
тел. 02 813 78 00; 02 813 78 10
e-mail: todor@ngorc.net
Лице за контакти: Райна Тимчева

Селскостопанска академия, гр. София

гр. София
Тел. 02 812 75 06
e-mail: sbatchvarova@agriacad.bg
Лице за контакти: Светла Бъчварова

Сдружение "Център за професионално обучение ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК", гр. София

гр. София
Тел. (02) 8683230
e-mail: cpo21@didactaconsult.com
Лице за контакти: доц. Красимир Спиров

"ЛЮБЕКС" ЕООД, гр. София

гр. София
тел. 0888601704
Лице за контакти: Магдалена Димитрова

"ИКОМ ИНТЕЛЕКТ" ООД, гр. София

гр. София
тел. 02 9804269,
e-mail: ecom_sf@abv.bg
Лице за контакти: Никола Киров- пом.директор

Сдружение "Съюз за стопанска инициатива", гр. София

гр. София
тел. (02) 8164786
e-mail: office@ssi-bg.org
Лице за контакти: Лидия Радомирска

ЕТ "Анета Симеонова - Анета 94", гр. София

гр. София 1220
Тел. 9978194, 335855, 098208064
e-mail: planeta_translations@dir.bg
Лице за контакти: Анета Симеонова

Сдружение "Национална браншова камара "Охранители и детективи" , гр. София

гр. София 1000
Тел. 988 88 00, 088 856 14 10
e-mail: tstrifonov@avb.bg
Лице за контати: Тодор Трифонов

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС, гр. СОФИЯ

гр. София 1618
Тел. 9557246; 0888253560
e-mail: integref@aref-bg.org
Лице за контакти: Мая Кочаркова

Център за професионално обучение към ЕТ "АМОС - СПОРТ - СЛАВА ВАСИЛЕВА", гр. София

гр. София
тел. 02 9559332; 0887 44 33 99
e-mail: slava_vas@abv.bg
Лице за контакти: Слава Василева

Център за професионално обучение към Фондация "Общество на познанието", гр. София

гр. София
Тел. 9262045, 098604092
e-mail: foundation@edubg.bg, cholakov@edubg.org
Лице за контакти: Росен Чолаков

Център за професионално обучение към "Контролно-заваръчни устройства /КЗУ/" АД, гр. София

гр. София
тел. 02 8319133
e-mail: ек_ivanowa@abv.bg
Лице за контакти: Екатерина Иванова

Център за професионално обучение към "Дейта Оптикс Болкънс" ООД, гр. София

гр. София
тел. 029743185
e-mail: office@dobalkans.com
Лице за контакти: Даниела Тодорова

Център за професионално обучение към Сдружение "Строителен квалификационен център", гр. София

гр. София 
тел.  (02)  831 30 68; 0889 33 27 47 
e-mail: skc@nadejda.net
Лице за контакти: инж. Йордан Манасиев

Център за професионално обучение към "Експерт - учебен център" ЕООД, гр. София

гр. София 
Тел. (02) 986 56 93, 0888945881 
e-mail: info@expert-bg.org 
Лице за контакти: Дикран Хачикян

Център за професионално обучение към ЕТ "Тити Ве - Тинка Каймакчийска"

София 
Тел. 029328253
Лице за контакти:Тинка Каймакчийска

Център за професионално обучение към Сдружение "Асоциация за социални технологии", гр. София

гр. София 
Тел. 029443230 
e-mail: yamboliev@bitex.bg 
Лице за контакти: Иван Ямболиев

Център за професионално обучение към "Център за регионално развитие" ООД, гр. София

гр. София 
Тел. 029559390 
e-mail: rdc@abv.bg
Лице за контакти: Антоанета Конова

Център за професионално обучение към EТ "Прима-9-Анка Николчева", гр София

гр. София 
тел. 028281648; 0898878771 
e-mail: avangard_m@abv.bg 
Лице за контакти: Анка Николчева

Център за професионално обучение към Сдружение "Агенция за бизнес консултации" ООД, гр. София

гр. София
тел. 9875682
факс 9872084
e-mail: abc@knsb-bg.org
Лице за контакти: Десислава Мишева

Център за професионално обучение към "Институт по целулоза и хартия" АД, гр. София

гр. София
Тел. 9732785, 9732807
e-mail: office@ppibg.com
www.ppibg.com
Лице за контакти: Красимир Савов

Център за професионално обучение към"АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 9875882
факс 9872084
e-mail: okom@knsb-bg.org
Лице за контакти: Надежда Алексиева

Център за професионално обучение към "ТРЕИНСОФТ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 02 790456; 0887522036
e-mail: trainsoft@abv.bg
Росислава Борисова

Център за професионално обучение към "АХАД - БИЗНЕС УНИВЕРСАЛ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 0888782771; 0888769641
e-mail: drina@abv.bg
Лице за контакти: Елеонора Стоянова

ЦПО към М3 ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028187010
e-mail: dpenkova@m3bg.com
Лице за контакти: Десислава Пенкова

Център за професионално обучение към фондация МЕСЕМБРИЯ, гр. София

гр. София
Тел. 02736424; 0887972775
e-mail: mluisa@mail.bol.bg
Лице за контакти: Ангел Пеканов

Център за професионално обучение към ЗЕМЕЛА 2002 ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029812736
e-mail: zemela2002@mail.bg
Лице за контакти: Йордан Шиваров

ЦПО към "Български държавни железници" ЕАД

гр. София
Тел. 029322213 
e-mail: cpo_bdz@abv.bg 
Лице за контакти: Марийка Маринова

ЦПО към Сдружение ЕВРОМОДЕЛ, гр. София

гр. София
Тел. 0887538436; 0888475816
e-mail: euromodel@mail.bg
Лице за контакти: Емилия Петрова

ЦПО към НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, гр. София

гр. София
Тел. 029947018
Лице за контакти: Ивайло Димитриев

ЦПО към СИГМА 2000 ФАРОС ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029812007
e-mail: pharos@netbg.com
Лице за контакти: Илка Симова

ЦПО към ТРИНИТИ ЕС ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028688028
e-mail: milageorgieva@abv.bg
Лице за контакти: Мила Георгиева

ЦПО към АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД, гр. София

гр. София
Тел. 028681311
e-mail: sbardarova@address.bg
Лице за контакти: Соня Бърдарова

ЦПО към Агробизнесинформ - 2000 АД, гр. София

гр. София
Тел. 9549874; 9520696; 0888903308
e-mail: emilvelinov@yahoo.com
Лице за контакти: доц. Емил Велинов

ЦПО към УЧЕБНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ПРОГРЕС" ЕООД, с. Дуранкулак, обл. Добрич

гр. София 
Тел. 028705357; 0887306446
e-mail: stoin@progress.inetg.bg
Лице за контакти: Стоян Узунов

ЦПО към БС Институт ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029630885; 029630099 
Лице за контакти: Илка Алексиева

ЦПО към Сдружение "Български туристически съюз", гр. София

гр. София
Тел. 029876256; 048760684
e-mail: orgotdel@btsbg.org
Лице за контакти: Зорница Радонова

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА ООД, гр. София,

гр. София
Тел. 0887246337
e-mail: vianabg@yahoo.com
Лице за контакти: Красимир Николов

ЦПО към АУТОЕКСПЕРТ ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029545093
e-mail: zk@autoexpert.bg
Лице за контакти: Зора Косева

ЦПО към ЕТ Естетика 90 Тодор Тошев, гр. София

гр. София 
Тел. 029521120; 0888506175
Лице за контакти: Тодор Тошев

Сдружение ЕКО РЕСУРС 2001, гр.София

гр. София 
Тел. 028687413;8683413; 8682120 
e-mail: eco2001@acceco.net 
Лице за контакти: Радка Пръмова

ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ АД, гр. София

гр.София 
Тел. 9744768 
e-mail: centre@cmvt-bg.org 
Лице за контакти: Симона Събкова

"ЕВРО - СОРС" ООД, гр. София

гр. София 
Тел. 029801414 
e-mail: euro_sourse@mail.bg 
Лице за контакти: Ирина Иванова

"Секюрити форс Трейнинг" ООД , гр. София

гр. София 
Тел. 029630509 
e-mail: force@forcedelta.com 
Лице за контакти : Константидис Орфанидис

"Ц.П.О. - БЪЛГАРИ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028435042; 0896878304
e-mail: bulgari@mail.bg 
Лице за контакти:Георги Маринов

"АЛФА ТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029791886
e-mail: office@alpfabg.com
Лице за контакти: Дориян Аврамов

"Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД, гр. София

гр. София
028130717; 028130715
e-mail: bmv_mm@anline.bg
Лице за контакти: Петър Бранков

фондация "Фондация за социални инвестиции и ресурси", гр. София

гр. София 
Тел. 0888546378
e-mail: fond_sir@abv.bg; fond_sir@mail.bg
Лице за контакти: Борислав Бойчев

Сдружение Колеж за работническо обучение, гр. София

гр. София
Тел. 4010479
e-mail: stoneva@citub.net
Лице за контакти: Светла Тонева

Сдружение "Сдружение с нестопанска цел -качество на храните", гр. София

гр. София
Тел. 0898757520, 072166037
e-mail: quality@abv.bg
Лице за контакти: Пенка Маринова

Сдружение "Информа", гр. София

гр. София
Тел. 0888476473
e-mail: vilivi2000@yahoo.com
Лице за контакти: Виолета Владимирова

"МАКДОНАЛДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029604020
e-mail: angel.balabanov@bg.med.com
Лице за контакти: Ангел Балабанов

ЕТ "Топ Бюти – Ваня Георгиева", гр. София

гр. София
Тел. 0889729730
e-mail: docvania@abv.bg
Лице за контакти: Ваня Георгиева

"АЛЕКС – ВВ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029867799, 087875555
Лице за контакти: Димитър Алексиев

"ПРОФИТА" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029873701;024914061
факс 9875578
e-mail: profita@dir.bg
www.profitabg.eu
Лице за контакти:Татяна Тупарова

Институт за следдипломна квалификация при УНСС, гр. София

гр. София
Тел. 028687086; 028627613; 028627447
e-mail: ips@mail.prosoft.bg
URL: www.ips.bg
Лица за контакти: доц. Марчо Марков; Екатерина Цеклеева 

"ОЦ Милениум" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029743502, 0887591600
e-mail: rossy_milkova@yahoo.com
Лице за контакти: Росица Иванова

"ОБРАЗОВАТЕЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР ХЕРМЕС" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 0885755867
e-mail: info@obc-hermes.com
Лице за контакти: Даниела Велкова

Национално сдружение на българските спедитори, гр. София

гр. София
Тел. 029461214
e-mail: office2nsbs.bg
Лице за контакти: Поликсена Кръстанова

ЕТ "ТЕОФАНА -ТЕОДОРА МАРИНОВА", гр. София

гр. София
Тел. 029467271, 0888794348
Лице за контакти: Теодора Маринова

ЦПО към " Национална академия по разработване на софтуер " ООД

гр. София
Тел. 029589965
e-mail: iva@insight-bg.net
Лице за контакти: Ивелина Абаджиева

ЦПО към "Училище за бизнес компетенции" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 028221070
e-mail: officesbc@sbc.bg
Лице за контакти: Светлана Дренска

ЦПО към "Институт по хладилна и климатична техника" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029889940
e-mail: penguin@mail.netplus.bg; penguin@mbox.contact.bg
Лице за контакти: Петър Василев

ЦПО към Сдружение "Български Червен Кръст", гр. София

гр. София
Тел. 028164702
e-mail: president@redcross.bg
Лице за контакти: Атанас Стефанов

ЦПО към "ТАУРУС Консултинг" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029630070
e-mail: taurusconsultants@taurusconsultants.bg
Лице за контакти: Паулина Георгиева

ЦПО към Професионална гимназия по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров", гр. София

гр. София
Тел. 029839621
e-mail: pgme_sofia@abv.bg
Лице за контакти: Петър Василев

ЦПО към "България Нет" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029302660
e-mail: sales@allianz.bg
Лице за контакти: Юлия Владимирова

ЦПО към "ФЕНИКС И КО", гр. София

гр. София
Тел. 029204723
e-mail: feniks-co@abv.bg
Лице за контакти: Николай Цойков

ЦПО към "МЕДИКОМ - КОНСУЛТ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0887320656
e-mail: medicomconsult@gmail.com
Лице за контакти: Никола Ямаков

ЦПО към Сдружение "Асоциация Съвременни читалища", гр. София

гр. София
Тел. 024627103, 0896669222
e-mail: association@chitalishte.bg
Лице за контакти: Георги Петров

ЦПО към "СЪКСЕС-04" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029205211, 0899802520
факс 029562338
e-mail: 
Лице за контакти: Вера Васева

ЦПО към "Ремотерм" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 028320076
e-mail: remo@bulinfo.net; remo@remoterm.com
Лице за контакти: Иван Марковски

ЦПО към "Българска асоциация за селски и екотуризъм", гр. София

гр. София
Тел. 029793363
e-mail: baret@baret.com
Лице за контакти: Александра Киселкова

ЦПО към "МБТС" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029833738; 0886173956
e-mail: mbtc@abv.bg
Лице за контакти:Иван Стефанов

ЦПО към "ТАРА АКТИВ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 9807432; 0888648936
e-mail: tara-active@dir.bg
www.tarabg.com
Лице за контакти: Марияна Бохотска

ЦПО към "БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ", гр. София

гр. София
Тел. 029804785
e-mail: nfo@bfqm.org
Лице за контакти: Пламен Мавров

ЦПО към Сдружение "Център за социално-икономически изследвания и програми", гр. София

гр. София
Тел. 029817952, 0888971878
e-mail: rbenev@abv.bg; mihaylov_@abv.bg
Лице за контакти: Румен Енев

ЦПО към "ЕФЕКТО " ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 028685234
e-mail: efi_xg@yahoo.com
Лице за контакти: Ефка Ценова

ЦПО към "ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, гр. София

гр. София
Тел. 028199199, 028199222
Факс.  028199299
e-mail: n.nikolova@fpi.bg
www.fri.bg
Лице за контакти: Николина Николова

"ГРОЗДАНОВ – КАР" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029738093
e-mail: office@grozdanov-car.com 
Лице за контакти: Иван Братулев

"СТЕС - БГ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029628559 
e-mail: n_penev@ctec-bg.com
Лице за контакти: Николай Пенев

"Балканика травъл енд консултинг сървисиз" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029831524
0888455686
e-mail: balkanika.tcs@gmail.com
Лице за контакти: Гергана Банчева

"ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЛЕЕНЕ И ЛЕЯРСКИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029791156
e-mail: imlt2006@abv.bg
Лице за контакти:Георги Евтимов

"Европейски мениджмънт център" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 024914278; факс. 029444758
e-mail: office@emcbg.eu
Лице за контакти: Детелина Ишева

ЕТ "Нели –Стоянка Николова", гр. София

гр. София
Тел. 029311334, 0887236631
Лице за контакт: Стоянка Николова

"АТС СЪНШАЙНТУРС ТРЕЙНИНГ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029713420
e-mail: sunshine.trainig@sunshinetours.net
Лице за контакти: Нона Минева

Център за професионално обучение към Фондация "Партньори - България", гр. София

гр. София
Тел. 029623174, 024896920, 
факс: 028688007
e-mail: partners@partnersbg.prg 
Лице за контакти: Румен Минковски

Център за професионално обучение към "РЕЯ – КРУМ КРУМОВ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029533526; 0888247668
e-mail: reia_kk@abv.bg 
Лице за контакти: Крум Крумов

Център за професионално обучение към "БГ - ЦЗК" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0885632704
Лице за контакти: Григорий Игнатов

Център за професионално обучение към "ТИФАНИ-ВК" ЕООД, гр. София

гр. София 
Тел.029866369
Лице за контакти: Васил Прокопиев

Център за професионално обучение към Сдружение "Международна академия за В.И.П. ресторантски кадри интерменю професии-управител, готвач, сервитьор, барман и сладкар", гр. София

гр. София
Тел: 029810287
e-mail: cpointermenu@abv.bg
Лице за контакти: Тихомир Филипов

Център за професионално обучение към "ВИКИНГ 1" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029836133
e-mail: viking_1@abv.bg
Лице за контакти: Татяна Бундова

Център за професионално обучение към "БГ ВИЗИЯ" ЕООД, гр. София

гр. София
029816075
bgvision@abv.bg
Лице за контакти: Мария Василева

Център за професионално обучение към Сдружение "Институт за социални дейности и практики", гр. София

гр. София 
Тел. 028524713
e-mail: sapi@sapibg.org
Лице за контакти: Нели Димитрова

Център за професионално обучение към "СЕЛЕКТ КОЗМЕТИКС" ООД, гр. София

гр. София 
Тел. 028660593
e-mail: selvert@mail.orbitel.bg
Лице за контакти: Силвия Станулова

Център за професионално обучение към "ЦЕБО - 99" ООД, гр. София

гр. София 
Тел. 029800812
e-mail: cebo@ecet.bg
Лице за контакти: Маргарита Христова

Център за професионално обучение към ЕТ "Репроколор – Иван Ядков", гр. София

гр. София
Тел. 0898463858
e-mail: vadkova_reni@yahoo.com
Лице за контакти: Рени Ядкова

Център за професионално обучение към "НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО", гр. София

гр. София
Тел. 029176068
e-mail: office@naas.government.bg
Лице за контакти: Младен Младенов

Център за професионално обучение към "Велмар - България" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028841586
e-mail: perla@velmar.com
Лице за контакти: Йордан Пелтеков

Център за професионално обучение към "БУЛ МАР КОЛИДЖ" ЕООД гр. София

гр. София
Тел. 0878150069
e-mail: kspasova@bulmar.com
Лице за контакти: Катя Спасова

Център за професионално обучение към "АДИГ ГРУП" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029313882, 0888587746
e-mail: adig@dir.bg
Лице за контакти: Ангел Ангелов

Център за професионално обучение към "Консулта 21" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 02970981715
e-mail: konsulta21@abv.bg
Лице за контакти: Теодора Ненова

Център за професионално обучение към "ЕВРОТЕХ-В.Н." ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0888207301, 0888548164
e-mail: har45@abv.bg
Лице за контакти: Надя Бурджиева

Център за професионално обучение към Софийска професионална гимназия по туризъм, гр. София

гр. София
Тел. 029867778
e-mail: thh_sofia@abv.bg
Лице за контакти: инж. Васил Гъдев

Център за професионално обучение към ЕТ "Рапакс - Лилия Тодорова", гр. София

гр. София
Тел. 029524906, 0897488878
e-mail: rapaks@dir.bg
rapaks@abv.bg
www.rapaks.com
Лице за контакти: Лилия Тодорова-Петрова

Център за професионално обучение към "ДИНАМИКА КОНСУЛТ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029533516
e-mail: vpanchev@abv.bg
office@dynamicaconsult.com
Лице за контакти: Венцислав Панчев

Център за професионално обучение към "Група за тренинги и мениджмънт"ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028185937, 0884886566 
Факс: 028185939
e-mail: eliondeva@mtgbg.com
Лице за контакти: Елена Льондева

Център за професионално обучение към "Стоун Индъстри Груп" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 0878139400
e-mail: vaklinov_sig@abv.bg
Лице за контакти: Даниел Ваклинов

Център за професионално обучение към "АдминСофт" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029581033, 024900746
e-mail: rdrakeva@adminsoft.bg
Лице за контакти: Радосвета Дракева

Център за професионално обучение към "КЛЕВМАН" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029830936, 0878708845
e-mail: info@clevman.com
Лице за контакти: Елена Ванкова

Център за професионално обучение към Фондация за гражданско образование "Мост България"

гр. София
Тел. 029818874, 0887300949
e-mail: office@most-bg.org
Лице за контакти: Красимира Комнева

Център за професионално обучение към НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА, гр. София

гр. София
Тел. 029505330; 0878356079
e-mail: cpo_nzk@abv.bg
Лице за контакти: Юлиян Наков

Център за професионално обучение към "БЮРО СТУДЕНТСКИ ТРУД" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028760804
Лице за контакти: Катя Тенева 

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", гр. София

гр. София
Тел. 029868660
e-mail: zop@zop-bg.com
Лице за контакти:Пламен Немчев

Център за професионално обучение към "ИНФОГРУП БГ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028292425
e-mail: office@infogrup.bg
Лице за контакти: Мария Воденичарова

Център за професионално обучение към Сдружение "Алианс за регионални и граждански инициативи", гр. София

гр. София
Тел. 029441350
e-mail: arci_ngo@abv.bg
Лице за контакти: Цветалина Нешкова

Център за професионално обучение към ЕТ "НШФК – Венцислав Петков"

гр. София
Тел. 029624364
e-mail: skinsystems@mail.bg
Лице за контакти: Венцислав Петков

Център за професионално обучение към КОНЕРДЖИ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029624364, 0887215288
e-mail: dockrahtova@abv.bg
Лице за контакти: Катрин Настева

Център за професионално обучение към "Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ - България", гр. София

гр. София 
Тел. 029501710
Факс: 029501711
e-mail: office@fice-bulgaria.org
Лице за контакти: Дашенка Ташкова

Център за професионално обучение към "ИМАРК" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029555605
e-mail: leshnikovagora@yahoo.com
Лице за контакти: Цветелин Мишовски

Център за професионално обучение към "Просперитет 21 век" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028845480, 0889637456
e-mail: kvarbanova@abv.bg
Лице за контакти: Камелия Върбанова

Център за професионално обучение към "ДОМЕКС КОНСУЛТ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0298116080
e-mail: lotos_bg@abv.bg
Лице за контакти: Людмил Андреев

Център за професионално обучение към "СИ ЕЙЧ АР СЪРВИСИЗ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0898686805
e-mail: chr_services@mail.bg
Лице за контакти: Димитър Димитров

Център за професионално обучение към НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НАТРУДОВО - ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ, гр. София

гр. София
Тел. 029835998
e-mail:andreev@uniontpk.com
Лице за контакти: Никола Андреев

Център за професионално обучение към "ДИКОН ГРУП" ЕООД, гр. София

гр. София 
Тел. 029445109, 029445110
e-mail: office@dicon-bg.com
Лице за контакти: Вержиния Димитрова

Център за професионално обучение към "БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧНИПРОДУКТИ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029811457
e-mail: donastif@mail.orbitel.bg
Лице за контакти: Донка Фурнаджиева

Център за професионално обучение към  "Прагматика" ООД, гр. София

гр. София
Тел.029159058, 029159060
e-mail: s.jelev@pragmatica.bg
Лице за контакти: Симеон Желев

Център за професионално обучение към Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ",гр. София

гр. София 
Тел. 029831900
e-mail: martilen@abv.bg
http://www.martilen.com 
Лице за контакти: Нели Гунева

Център за професионално обучение към Фондация "АСОЦИАЦИЯ АНИМУС", гр. София

гр. София
Тал. 029835205
e-mail:animus@animusassociation.org
Лице за контакти: Мария Енева

Център за професионално обучение към "Сдружение с нестопанска цел "Сдружение за социална интеграция и взаимопомощ", с. Жабокрът, община Кюстендил

гр. София
Тел. 029791886
e-mail: offce@alphabg.com
Лице за контакти: Радослав Кадийски

Център за професионално обучение към "Теле Тек Груп" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029694712
e-mail: ignatova@teletek-group.bg
Лице за контакти: Нина Игнатова

Център за професионално обучение към Висше строително училище "Любен Каравелов", гр. София

гр. София
Тел. 028029111,028029139
e-mail: vsu@vsu.bg
Лице за контакти: Иван Иванов

Център за професионално обучение към "Образователен център Британика" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029463160, 089995250
e-mail: pr@britanica-edu.org
Лице за контакти: Ваня Иванова

Център за професионално обучение към "БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР-БИЗНЕС ЗНАНИЯ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029319380, 029319381, 029319382
e-mail: abogdanov@bcbu.net
Лице за контакти: Асен Богданов

Център за професионално обучение към "СП КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София

гр. София 
Тел. 028087908
e-mail: mld.drag@mail.bg; office@spconsult.org
Лице за контакт: Младен Младенов

Център за професионално обучение към Технически университет, гр. София

гр. София
Тел. 029652637, 0888801998
e-mail:www.tu-sofia.bg
Лице за контакти: доц. Иван Панков

Център за професионално обучение към "ДЖИ ТИ АЙ - КОМПЮТРИ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 0291828, 0888402575
e-mail: totzova@gti.bg
Лице за контакти: Теодора Тоцова

Център за професионално обучение към "МУДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029500640
e-mail: vdobreva@moody.bg
Лице за контакти: Валентина Добрева

Център за професионално обучение към "ДЕЛФИ ГРУП" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 028509613,0898647598, 0898556296
e-mail: program.delfi@abv.bg
Лица за контакти: Владимир Йорданов, Величка Величкова

Център за професионално обучение към ЕТ "ЕВРОСТАНДАРТ ЦЕНТЪР 28-РУМЯНА ИГНАТОВА-ЕВЪНС", гр. София

гр. София
Тел. 029283891, 0896873270
e-mail: courses.mon@gmail.com,
 rumi_evans@abv.bg
Лице за контакти: Румяна Игнатова

Център за професионално обучение към ""ДЖУЕЛ 5" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029461190, 0885441580
e-mail: goranovavaz@abv.bg
Лице за контакти: Елена Ковачева

Център за професионално обучение към "БЮТИМЕД" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028435571
e-mail: eyankov@beautymed.bg
Лице за контакти: Емил Янков

Център за професионално обучение към "ИНТЕРБИЗНЕС-РС" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029524918, 028658420
e-mail: radka_stam@yahoo.com
Лице за контакти: Радка Стаменова

Център за професионално обучение към "ВИ-ДЖИ-2007" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0884830548, 029613319
e-mail: v_g2007@abv.bg
Лице за контакти: Галина Фиткина

Център за професионално обучение към "ДЕМЕТРА 27" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029831350
e-mail: studiodidi@abv.bg
Лице за контакти: Димитрина Стоилова

Център за професионално обучение към "Международен банков институт" ООД, гр. София

гр. София
тел. 029805639 факс: 9804179
e-mail: galia.draganova@ibi-bg.com
Лица за контакти: Галя Драганова, Даниела Александрова

Център за професионално обучение към "Б.И.Г. Проджект" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0878644747
e-mail: gggyokov@yahoo.com
Лице за контакти: Горчо Гьоков

Център за професионално обучение към "И.ФО.ЖЕ.КО България" АД, гр. София

гр. София
Тел. 028160056, 0887319713
e-mail: ralitsa.ralcheva@ifogeco.bg
Лице за контакти: Ралица Ралчева

Център за професионално обучение към "ФУУДС КЪНСЪЛТАНТС СЪРВИСИС" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029569115
e-mail: cuoco@abv.bg
Лице за контакти: Кремена Йосифова

Център за професионално обучение към "Национално сдружение на козметиците "Здраве и красота" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0896768201; 02 9440708
e-mail: beauty@dir.bg
Лице за контакти: Даниела Спасова

Център за професионално обучение към "ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029883515, 0886835338
e-mail: m.dincheva@eurobulholding.com 
Лице за контакти: Мария Динчева

Център за професионално обучение към "КПМГ Адвайзъри" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029697350
e-mail: apavlova@kpmg.com
Лице за контакти: Анна Павлова-Бояджиева

Център за професионално обучение към "ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029522531
e-mail: evrokvalcenter@gmail.com
Лице за контакти: Иван Атанасов

Център за професионално обучение към "ЕКСПЕРТ МИКРО" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029865693; 0884682441
e-mail: sivanova@expert-bg.org
Лице за контакти: Събина Василева

Център за професионално обучение към "БЕРЕТА ТРЕЙДИНГ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029766012, 9710073
e-mail: beretabg@beretaguns.com
Лице за контакти: Десислав Делев

Център за професионално обучение към "ТРИВИА ТУР" АД, гр. София

гр. София
Тел. 0293176555
e-mail: admn@eksa.org
Лице за контакти: Вася Станкулова - Пеева

Център за професионално обучение към Сдружение "ЕВРО – ТОК БЪЛГАРИЯ", гр. София

гр. София
Тел. 0897878661
e-mail: rsokolova@euro-toques.bg
Лице за контакти: Райна Соколова

Център за професионално обучение към "ФСК КАРТЕЛ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 0888355765
e-mail: skkartel@abv.bg
Лице за контакти: Мариана Картелова

Център за професионално обучение към Сдружение "Национална школа по мениджмънт", гр. София

гр. София
Тел. 029808382, 0888615248
e-mail: nbs@techno-link.com
Лице за контакти: Йонко Бушняшки

Център за професионално обучение към "ИПОН 1" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 029870247
e-mail: ipon_1@abv.bg
Лице за контакти: Надка Маринова

Център за професионално обучение към "Гранд Хотел София" АД, гр. София

гр. София 
Тел. 082821563, 0887467436
e-mail: apanjerova@abv.bg
Лица за контакти: Иван Ангелов; Ася Панджерова

Център за професионално обучение към "ЕС ЖИ ДИ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029311925; 0889862187
e-mail: uc_vizia@abv.bg
Лице за контакти: Снежанка Вълова

Център за професионално обучение към "НИКЕ ГОРДОСТ ПРОДЖЕКТ" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 028593397; 0887483384
e-mail: verny@abv.bg; dosev5@abv.bg
Лица за контакти: Теодоси Димов; Георги Божков - 0884211514;Иван Илиев - 0878607136

Център за професионално обучение към "ЛОТ - КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029172917; 0888215379
e-mail: office@lot-consult.com
Лица за контакти: Димитър Коларов, Мария Илиева

Център за професионално обучение към "АрСи Профешънъл център" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 0889240134
e-mail: b_stefanova@raicommerce.bg
Лице за контакти: Биляна Стефанова

Център за професионално обучение към "Промишлено строителство - Холдинг" ЕАД, гр. София

гр. София
Тел. 028052810, 028517010
e-mail: pshold@abv.bg
Лица за контакти: Валентин Николов, Михаил Михайлов

Център за професионално обучение към ЧИТАЛИЩЕ "НОВ ПЪТ – НЕВО ДРОМ", гр. София

гр. София
Тел. 029295073; 0888565495
e-mail: nevo_drom@mail.bg
Лице за контакти: Симеон Благоев

Център за професионално обучение към "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - СОФИЯ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 0887313410; 0888267134
e-mail: m_amzina@edutech.bg; contacts@edutech.bg
Лица за контакти: Румен Петров, Мария Амзина

Център за професионално обучение към "ГРУП - 7" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029737158; 0898551997
e-mail: group7@mail.bg
Лице за контакти: Искра Петракиева

Център за професионално обучение към "ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029277352
e-mail: yordanka.shumanova@easycredit.bg
Лице за контакти: Йорданка Шуманова

Център за професионално обучение към "МОДЕЛ – СЕКЮРИТИ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 028589903
e-mail: modelsecurity@gmail.com
Лица за контакти: Андрей Григоров, Надя Чантаджиева

Център за професионално обучение към "АВАЛОН - 52" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 0889260040
e-mail: b_kosateva@abv.bg
Лице за контакти: Богомила Радославова

"ЦЕНТЪР НА "СО МАТ" АД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 9356416
e-mail: ispsw@yahoo.com
Лице за контакти: Мартин Петков

"Фондация за развитие на механизираните земеделски услуги в България", гр. София

гр. София
Тел. 029803028;0888672797
e-mail: interagro@unitednetwox.com
Лица за контакти: Радина Генчева, Илияна Николова

"ТЕЗА" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029691691
e-mail: teza@lirex.com
Лице за контакти: Янко Илиев

"ОЙРОШПЕД" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029199307; 029199107
e-mail: i.stancheva@eurosped.bg
Лица за контакти: Явор Панталеев, Ирина Станчева

"Професионален Център БУЛГАРКОМ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 028139710
e-mail: office@bulgarcom.bg
Лице за контакти: Райна Стефанова

СД "АС-ХХІ БРУЩИЛСКИ И СИЕ", гр. София

гр. София
Тел. 0888640831
e-mail: as21@abv.bg
Лице за контакти: Гина Брущилска

"ТАНГРА ТУР" ЕООД, гр. София,

гр. София
Тел. 028625360
e-mail: tangra@tangratour.com
Лица за контакти: Елза Николова и Николай Котерлицов

"СЕРДИКА МОТОРС" АД, гр. София

гр. София
Тел. 028163636
e-mail: academy@sofiaauto.bg
Лице за контакти: Гергана Ангелова

"Съюз по хранителна промишленост към ФНТС", гр. София

гр. София
Тел. 9874744
e-mail: ufi_sb@abv.bg
Лице за контакти: Милчо Бошев

Сдружение "Научно-технически съюз по машиностроене", гр. София

гр. София
Тел. 029877290; 0895590600
e-mail: nts-bg@mech-ing.com
Лица за контакти: Георги Попов, Лило Кунчев

"СТРОЙЕКСПЕРТ - СЕК" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029586507; 0888251700
e-mail: cpo@sek-bg.com
Лице за контакти: Гергана Дееничина

"Европейски образователен и консултативен център" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 0883356422
e-mail: eokc_sofia@abv.bg
Лице за контакти: Борислава Атанасова

"ЮРПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ" АД, гр. София

гр. София
Тел. 0888150201
e-mail: raboten_adres@mail.bg
Лице за контакти: Вера Джингарова

ЕТ "ИЛИЯНА НАЙДЕНОВА- 99", гр. София

гр. София
Тел. 029582694
e-mail: salon.shik.naidenova@abv.bg
Лице за контакти: Илияна Найденова

"ИНТЕГРАЛ – 08" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029216167
e-mail: liligeorgieva@abv.bg
Лице за контакти: Лилия Стефанова

"Г4С СЕКЮРИТИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София

гр. София
Тел. 029760950; 0888275447
e-mail: aneta.kostova@bg.g4s.com
Лице за контакти: Анета Костова

"РИС 2004" ООД, гр. София

гр. София
Тел. 02832019
e-mail: rumi.borisova@abv.bg
Лице за контакти: Румяна Борисова

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС, гр. София

гр. София
Тел. 024914212; 024914213
e-mail: nasmb@abv.bg; nasmb.bg@gmail.com
Лице за контакти: Елеонора Негулова

"ДЖОБ СЪПОРТ" ЕООД, гр. София

гр. София
Тел. 029586475
e-mail: info@jobsuport.bg
Лице за контакти: Петър Лазаров

Сдружение "ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ"

гр. София
Тел. 024900971
e-mail: sergoa@abv.bg
Лице за контакти: Сергей Ангелов

"РОСЕН - 85" ООД

гр. София
Тел. 028409129, 028407762
e-mail: rossen@anetbg.net
Лице за контакти: Таня Георгиева

Фондация "ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ"

гр. София
Тел. 028194343
e-mail: dkazankina@seaf.bg
Лице за контакти: Надежда Ташева

Сдружение "БЪДЕЩЕ В ЕВРОПА"

гр. София
Тел. 029693412
e-mail: lilia_bratoeva@abv.bg
Лице за контакти: Лилия Братоева

"ХАРМОНИЯ 1" ООД

гр. София
Тел. 029559806
e-mail: harmonia 1@abv.bg
Лица за контакти: Трифон Павлов, Николай Кошаревски

Сдружение "ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СВЕТЛИНА"

гр. София
Тел. 029624509
e-mail: koloc@abv.bg
Лица за контакти: Емил Бачев, Нехал Станева

"ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" ЕООД

гр. София
Тел. 029871314
e-mail: stoyanov@ippm-bg.org
Лице за контакти: Петър Александров

"ВЕДАКОН" ЕООД

гр. София
Тел. 029807524
e-mail: info@vedaconbg.com
Лице за контакти:Калчо Калчев

"ЕГ КОНСУЛТ" ООД

гр. София
Тел. 029320376
e-mail: jgateva@abv.bg
Лица за контакти:Мирослав Димитров, Юлиана Гатева

"ВИФИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр. София
Тел. 029630868
e-mail: office@wifi-bg.bg Лица за контакти: Мирена Петрова, Мария Пищалова

Център за професионално обучение към ТПК "Победа-32", Стара Загора

гр. Стара Загора
тел. ( 042 ) 624447
Лице за контакти: Иванова

Център за професионално обучение към Консорциум "БРАЯН" ООД, гр. Стара Загора

гр. Стара Загора
тел 042 604 534
0888615237
e-mail: brian@starazagora.net
Лице за контакти: Марияна Ганева

Център за професионално обучение към ЕТ "Надежда-Султанка Дженева"

гр. Стара Загора
тел. 042628824; 0887746386
e-mail: et_nadezda@abv.bg
Лице за контакти: Султанка Дженева

"Школа Карагьозови" ООД, гр. Стара Загора

гр. Стара Загора 6000
тел. 042 602 029; 042 603 470; 089 837 7680
e-mail: kalina_mm@mail.bg
Лице за контакти: Калина Карагьозова

ЕТ "АЛФА - Христо Стефанов", гр. Стара Загора,

гр. Стара Загора 6000
Тел. 042258100;
042622381
0896503043
e-mail: alfa_mxk@mail.bg
Лице за контакти: Христо Стефанов

ЦПО към ЕТ "МП ЦЕНТЪР - ПЕНКА МОНЕВА", гр. Стара Загора

гр. Стара Загора
Тел. 042621057; 0889432658
e-mail: pepa@syarov.com
Лице за контакти: Пенка Сярова

Център за професионално обучение към "ИНТЕЛЕКТ - ЕМ" ООД, гр. Стара Загора

Стара Загора 
Тел. 042641552; 0887952366; 0878952366
e-mail: yank@abv.bg
Лица за контакти: Елена Василева

Център за професионално обучение към "ЛБ ЛАКТ" ЕООД, гр. Стара Загора

гр.Стара Загора
Тел. 032244249
e-mail: lb_lact@mail.bg, mariabogdanova@yahoo.com
Лице за контакти: Мария Богданова

Център за професионално обучение към "ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД, гр. Стара Загора

гр. Стара Загора
Тел. 042620368; 0885555640
e-mail: ctec@ctec-sz.com
Лица за контакти: Благовеста Шинева, Мая Енева

"ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД

гр. Стара Загора
Тел. 042634125; 0888213578
e-mail: danaildimitrov@abv.bg
Лице за контакти: Данаил Димитров

Сдружение с нестопанска цел "СТОПАНСКА КАМАРА – СТАРА ЗАГОРА"

гр. Стара Загора
Тел. 042641141; 0878630203
e-mail: sk_sz@mbox.contact.bg
Лице за контакти:Иван Ленков

"Надежда и Мариета Дженеви" ООД

гр. Стара Загора
Тел. 042604824
e-mail: nm_djevevi@mail.bg
Лице за контакти: Султанка Дженева

Център за професионално обучение към ФОНДАЦИЯ "ДЕТЕ И БЪДЕЩЕ"

гр. Стара Загора
Тел. 042601482, 0888369141
e-mail: child_and_future@abv.bg
Лице за контакти: Петя Минчева

Център за професионално обучение към "ПАУНОВ" ЕООД

гр. Стара Загора
Тел. 042988150; 0894317456
e-mail: office@paunov.com
Лице за контакти: Диян Паунов

Център за професионално обучение към "Технически надзор и сертификация" ООД

гр. Стара Загора
Тел. 042978249
e-mail: office@tehnad.com
Лице за контакти: Илия Йоргачков

Център за професионално обучение към "СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД

гр. Стара Загора
Тел. 0888424725
e-mail: mdavidov@sot.bg
Лица за контакти: Павел Георгиев, Момчил Давидов

Център за професионално обучение към ЕТ "ТАНКА ТОНЕВА – ЕКАТЕРИНА ШУНАНОВА"

гр. Стара Загора
Тел. 0887708432
e-mail: eduplus@abv.bg
Лице за контакти: Екатерина Шунанова

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "Сдружение за етнокултурен и туристически обмен – Сърница"

гр. Сърница
Тел. 0899981280
e-mail: romantika_mail@abv.bg
Лице за контакти: Асибе Тинева

Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел "ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ", гр. Тетевен

гр. Тетевен
Тел. 067852272, 0888558381
e-mail: dimitrova.npo@abv.bg
Лице за контакти: Цанка Димитрова

Център за професионално обучение "Кибела" към "ЗИ ТИ ЕМ Консулт" ЕООД

с. Труд, обл. Пловдив
Тел. 0893864141
e-mail: ivtt@abv.bg
Лице за контакти: Иванка Тодорова Тотинова

"КОМПЛЕКС КРЕДО" ЕООД, с.Трудовец, обл. София

с. Трудовец
Тел. 0878620425
e-mail:- 
Лице за контакти: Галина Николова-Кирилова

Център за професионално обучение към "ИНФОЦЕНТЪР" ЕООД, гр. Трявна

гр. Трявна
Тел. 06774949
e-mail: infocenter@tryavna.biz
Лице за контакти: Калинка Тотева

Център за професионално обучение към "ЛЪКИДРАЙВ" ЕООД, гр. Тутракан

гр. Тутракан
Тел. 085761128,0887793039
e-mail: ipetrof@abv.bg;
Лице за контакти:Ивайло Иванов

Център за професионално обучение към "Професионален учебен център" ЕООД,

гр. Търговище
тел. 0601 67429; 088 688 534
e-mail: akaunt@abv.bg
Лице за контакти: Михаил Михайлов

Център за професионално обучение към "Поляница" ЕООД

гр. Търговище
тел: 0601/62736; 0885631132
e-mail: polianica_ad_cpo@mail.bg
Лице за контакти: Радка Цонева

Център за професионално обучение към ЕТ "Мерикал - 7 - Лиляна Кънчева", гр. Търговище

гр. Търговище
Тел. 0898845070
Лице за контакти: Лиляна Кънчева

Сдружение "Териториална организация на научно– техническите съюзи", гр. Търговище

гр. Търговище
Тел. 060164796
e-mail: nts_toni@abv.bg
Лице за контакти: Антоанета Иванова

СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР – БИЗНЕС ИНКУБАТОР - Търговище"

гр. Търговище
Тел. 060162620
e-mail: office@bctargovishte.org
Лице за контакти: Петя Василева

Център за професионално обучение към "ВЕА" ЕООД

гр. Търговище
Тел. 0888492013
e-mail: bea-v@dir.bg; vea_v@abv.bg
Лице за контакти: Жори Виденов

Център за професионално обучение към "ТАНДЕМ - ГАРД" ЕООД

гр. Търговище
Тел. 0888370928; 060164564
e-mail: tandemgard@abv.bg
Лице за контакти: Димчо Атанасов

Сдружение с нестопанска цел "БИЗНЕС – ЦЕНТЪР – ХАРМАНЛИ

гр. Харманли
Тел. 037388626
e-mail: office@bcharmanli.org
Лице за контакти: Лъчезар Терзиев

Център за професионално обучение към "ЦЕНТЪР ЕГО" ООД

гр. Хасково
Тел. 0887474469
e-mail: center.ego@abv.bg
Лице за контакти: Даниела Бадалова

СД "КОМП - Добрева и съдружие", гр. Хасково

гр. Хасково
тел. 0888 302 888 ; 0878 302 888
e-mail: ivan@dobrev.biz
Лице за контакти: Иван Добрев

Център за професионално обучение към "Уелд Инженеринг" ЕООД, гр. Хасково

гр. Хасково
Тел. 038658637
e-mail: impulsb@abv.bg
Лице за контакти: Данчо Йорданов

Център за професионално обучение към ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви", гр. Хасково

гр. Хасково
Тел. 038622331
e-mail: pgmet@breza.net
Лице за контакти: Ангел Бързев

Център за професионално обучение към "КАЛПАКОВ" ЕООД, гр. Хасково

гр. Хасково
Тел. 0878322722
e-mail: a_kalpakov@abv.bg
Лице за контакти: Веселин Вълчев

Районен кооперативен съюз, гр. Хасково

гр. Хасково
Тел. 038622309
e-mail: nondova54@gmail.com
Лице за контакти: Иванка Гъркова

Сдружение "Териториална организация на научно-техническите съюзи – Хасково"

гр. Хасково
Тел. 038665422
e-mail:ntshs@abv.bg
Лице за контакти: Атанас Големджиев

Център за професионално обучение към "ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Червен бряг

гр. Червен бряг
Тел. 065999106
e-mail: v.angelov@palfinger.bg
Лице за контакти: Владимир Ангелов

Център за професионално обучение към Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май", гр. Червен бряг

гр. Червен бряг
тел. 065993277
e-mail: pgmet@mail,bg
Лице за контакти: Цветелина Евтимова

Център за професионално обучение към ЕТ "БоБос - Богданка Въчкова", гр. Шумен

гр. Шумен 
тел. 054980097; 0899740024
e-mail: boboss@abv.bg
Лице за контакти: Богданка Въчкова

"Енигма" ООД, гр. Шумен

гр. Шумен
Тел. 054830957
e-mail: office@enigma-bg.com
Лице за контакти: Росен Илиев 

ЦПО към Сдружение "Информация и консултации", гр. Шумен

гр. Шумен
Тел. 054800241
Лице за контакти: Огнян Кротнев

Център за професионално обучение към Сдружение "Европейска мечта", гр. Шумен

гр. Шумен
Тел. 0898663685
e-mail: k_alexieva@abv.bg
Лице за контакти: Калина Алексиева

"Дом на науката и техниката", гр. Шумен

гр. Шумен
Тел. 054800796
e-mail: dnt_shumen@abv.bg
Лице за контакти: Йовка Колева

"БОНЕВ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Шумен

гр. Шумен
Тел. 054800259
e-mail: ebonita@abv.bg
Лице за контакти: Евгений Бонев

СНЦ "Агробизнес център/ Бизнес инкубатор – Шумен"

гр. Шумен
Тел. 054800629
e-mail: office@abcshumen.org
Лице за контакти: Петинка Петрова

Сдружение "Шуменска търговско промишлена палата"

гр. Шумен
Тел. 054800360
e-mail: shcci@bcci.bg
Лице за контакти: Зоя Андреева

Център за професионално обучение към "ДИАЛОГ ТРЕЙНИНГ ГРУП" ЕООД

гр. Шумен
Тел. 0897273301
e-mail: dialog_bg@abv.bg
Лице за контакти: Нели Юриева

Център за професионално обучение към"Петър Йовчев и синове" ЕООД, с. Победа, област Ямбол

гр. Ямбол
Терл. 048889572; 0887705271, 04647248
e-mail: nasko@abv.bg
Лице за контакти: Атанас Иванов

Център за професионално обучение към "Аполис А. А." ЕООД, гр. Ямбол

гр. Ямбол 8600 
тел. 046647177, 0898888896
e-mail: info@apolis.biz, apolis@abv.bg
Лице за контакти: Апостол Апостолов

Център за професионално обучение към СНЦ "ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА", гр. Ямбол

гр. Ямбол
Тел. 046662939
e-mail: ycci@bsbg.net
Лице за контакти: Стойчо Стойчев

"Териториална организация на научно-техническите съюзи – Ямбол"

гр. Ямбол
Тел. 046663383 
e-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg
Лице за контакти: Ангелов

ЕТ "ИНА – 68 – ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ"

гр. Ямбол
Тел. 046620005
e-mail: venelin_sto@abv.bg
Лице за контакти: Венелин Стоянов

Център за професионално обучение към сдружение "Училищно настоятелство на СОУ "Св. Климент Охридски"

гр. Ямбол
Тел. 046664095
e-mail: kl_ohridski_yambol@mail.bg
Лице за контакти: Гено Стайков

Център за професионално обучение към "АРИ-ЗДД" ЕООД

гр. Ямбол
Тел. 046629296
e-mail: zdd_56@abv.bg
Лице за контакти: Здравка Добрева

Център за професионално обучение към Тракийски университет - Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

гр. Ямбол
Тел. 046669149; 0889339932
e-mail: stan4ev_49@abv.bg 
Лице за контакти: доц. Станчо Станчев

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.