Предговор: Тракийско наследство

 

Предговор: Тракийско наследство. Слушай аудио.

В древността днешните земи на България били населявани от тракийците. Те били разделени на многобройни племена и около 480 г. пр.Хр. биват обединени от Цар Терес. в Одриско Царство.През II в. пр. Хр. римляните навлезли в тракийските земи и войните продължили до 46 г., когато Тракия станала римска провинция. Дионисий, богът на виното, почитан от гърци и римляни; Орфей, великият поет на античността; и Спартак, изтъкнат военен водач и фолклорен герой, са между тракийските митически и исторически личности.

Въпреки че траките не са оставили писмени сведения, тяхното наследство е съхранено в многобройни гробници и съкровища, разкриващи удивителната цивилизация на хора, които очевидно са били много по-развити от „дивите, кръвожадни войни” описани Херодот. В България има повече от 60000 могили, които съдържат около 2000 непроучени археологически обекта. Едни от най - значимите тракийски паметници са гробниците в Свещари и Казанлък, Староселския мавзолей, столичния град Севтополис и храмовете в Татул и Перперикон. Също така повече от 80 тракийски съкровища са били намерени в българските земи, включително известното Панагюрско съкровище, Рогозенското и Вълчитрънското съкровище. По-голямата част от златните съкровища датират от V-IV в. пр.Хр, въпреки че пред-тракийското Варненско златно съкровище датира около 4,500 г. пр.Хр. – най-старото злато в света. Голям брой артефакти, включително и Златната маска на Цар Терес са намерени в Розова долина в централна България, станала известна поради това като „Долина на тракийските царе”. Тракийското злато придобива все по-голяма световна популярност.

VII век пр.Хр. – VII век

 

Снимка Урок 1

 

 

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.