Урок 6: Република България

Република България - слушай аудио

 

Урок7, снимка1

България отново застава на страната на Германия през Втората Световна война, избор който има повече общо с избирането на по-малкото зло между Сталин и Хитлер, отколкото с преследването на териториални амбиции. Страната не изпраща войски на Руския фронт, но съдейства на немското нахлуване в Югославия и Гърция, и получава управлението на територии с площ 42466 кв.км и население 1,9 млн включващи Средиземноморския бряг между река Струма и залива Енос; Вардарска Македония (днешна Република Македония) с изключение на населените с албанци западни области дадени на Италия; и част от долината на Морава в Сърбия. Българската администрация действа в тези територии през 1941-44 г., като е предоставено българско гражданство на всички етнически българи (2/3 от тогавашното население), както и всички други при тяхно желание. В днешно време този статут от Втората Световна война се използва от десетки хиляди хора от Република Македония, които получават българско гражданство. Евреите обаче не получават това право, тъй като немската политика е предвиждала тяхното унищожение: 11363 от тях са били депортирани. Нещо повече, Хитлер оказва силен натиск върху Цар Борис III Български щото да бъдат изпратени в Германия и 50-те хиляди евреи от същинска България. Цар Борис отказва, подкрепен от Народното събрание (Заместник-председателят Димитър Пешев играе видна роля), Православната църква, и българската общественост. Българските евреи остават невредими, и след войната получават разрешение да емигрират в Израел, както повечето от тях постъпват. България предоставя няколко дивизии за окупацията на сръбски и гръцки територии по директно немско управление, с което освобождава немски части за фронта.

През декември 1941 страната обявява война на Великобритания и САЩ (но не и Русия). Военните действия се ограничават от въздушни битки, като 168 български селища са бомбардирани, 2434 сгради са унищожени, убити са 1290 българи, а 117 самолета на Съюзниците са свалени. Малко преди края на Втората Световна война страната сменя лагера и българската армия стига до Австрия в сражения с немската армия, с загубата на 30,000 убити. Съветските войски навлизат в България през септември 1944, насърчавайки смяна на режима която поставя България под руска доминация, одобрена от споразумение между Чърчил и Сталин за разделяне на Балканите. Само за няколко години страната е преобразувана от монархия в „народна република”, индустрията е национализирана, а политическата власт приватизирана от Комунистическата партия. През 1954 лидерството на партията (а оттам и на държавата) е поето от Тодор Живков, който остава на власт то края на комунистическия проект през 1989 г. Въпреки известен начален прогрес в икономиката, здравеопазването и образованието, още към края на 70-те години на миналия век комунистическата система достига границата на възможностите си, за едно десетилетие банкрутира, и се срива в България както и навсякъде в Източна Европа и Съветския съюз.

Последното десетилетие на XX в. е период на преход обратно към демокрация и свободен пазар, осъществен в контекста на Атлантическата и Европейската интеграция. Заедно с Румъния, България се присъедини към НАТО през 2004 г. и ЕС през 2007 г. НАТО, САЩ и Европейския съюз осигуриха насоките, подкрепата и стимулите за политическите и икономическите реформи; нещо повече, с тяхна помощ стана възможна една съвършено нова перспектива в регионалните отношения. За пръв път в съвременната история балканските нации споделят общи цели и обща визия. Традиционно негативните нагласи между хората на Балканите все повече остават в миналото, а балканската идентичност започва да става източник на гордост. България днес се намира в централната част на Балканския полуостров, които се намира в Югоизточна Европа. Нашата страна обхваща исторически населените с българи земи Мизия, Тракия и Македония. Територията на страната е 110 993 квадратни километра. Средната надморска височина е 470м. Стара планина разделя страната на две части. Това е планина с дължина 750км започвайки от прохода Връшка чука до нос Емине на Черно море. България граничи с Румъния на север/дължина на границата – 609км, от която 139км. сухоземна/, Сърбия и Македония на запад /506км./, Турция и Гърция на юг /752км./, като разстоянието до Бяло море е едва 30км. и с Черно море на изток. Страната ни има две водни граници – Черно море и р. Дунав, като и на двата водни басейна са изградени пристанища с международно значение – Бургас, Варна, Русе, Видин и т.н. Релефът на България е разнообразен, на българска територия се редуват високи планини като Рила и Пирин с плодородни низини и долини, като Горнотракийската и Дунавската. Климатът е умерено-континентален с четири сезона. Стараната ни е богата на води, както течащи, така и минерални/изворни. По–големи реки са Искър, Марица, Места, Струма, Арда и други. През страната минава пътя от Босфора към Западна Европа, като България се намира на кръстопътя между Европа, Азия и Африка. През България преминават трансконтиненталните коридор №8 и №4, които са с огромно икономическо значение.  Населението от около осем милиона души е съсредоточено основно в столицата София /около 1 200 000 души/ и големите градове Пловдив, Варна и др. Преобладава българската народност, като най-многобройна след нея е турската, която населява компактни територии в южната и североизточната част на страната, българските земи се населяват и от цигани, гърци, власи, а още евреи, арменци и т.н. В стараната няма етническо напрежение и дискриминация.

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.