Урок 10: Коледа

Урок 10: Коледа - слушай аудио

 

Когато настъпи полунощ и Коледа, тогава ще дойдат коледарите, тогава ще се роди Христос, но и тогава според народните вярвания, започват Мръсните дни.

Коледуването замества древните езиче ски посвещения на младежите в зрялост. Според традицията коледарите са само момци, които са готови за женене. Коледарите се предвождат от станеник. Той носи обредното дръвче - ябълка, елха - клон със седем разклонения, на които е забучена варакосана ябълка, кравай, червени конци, зеленина, монети.

Облечени в нови дрехи, заметнати с ямурлуци, с калпаци, украсени с чимширови китки, пуканки, нанизани на червен конец, сушени сливи, стафиди, коледарите обхождат всички домове.Станеникът изрича благословия, предназначена за семейството и къщата; после дружината изпява песни и за всеки един поотделно. Стопаните даряват богато коледарската дружина — колаци, дребни пари, месо, сланина, брашно, боб, лук, вино и орехи. С част от събраното на следващия ден коледарите си устройват угощение; друга част продават и даряват парите за църквата, училището или читалището.

Вярва се, че на Коледа небето се отваря и всичко в един миг светва; това обаче могат да видят само праведниците. На Коледа човек може да си пожелае каквото поиска, желанията се сбъдват.

В полунощ по къщите тръгват групите на ергените-коледари. Преди това коледарите, наричани още “коледарци” и “колежданци”, са се събрали в дома на своя водач - “станеник”, “воевода”, “коледарски цар”, “кудабашия”, “чауш”. Всички са облечени в празнични премени, на калпаците им са забодени коледарски китки, а в ръцете си носят “шарени тояги”. Ако селището е голямо и се състои от няколко махали, коледарите се разпределят в отделни дружини - “чети”, “колове”, “куди”. Началото на обиколката им по къщите се оповестява с пушечен гърмеж. С песни дружината тръгва по пътя. Пред нея крачат няколко момчета - “котараци”, “котета”, които чукат по портите и мяукат, за да известят стопаните за идването на коледарите. Две други момчета, наричани “магарета”, следват дружината и носят събраните дарове и краваи.

Репертоарът от коледни песни е особено богат. Щом момците влязат в двора на домакина, те го поздравяват със специална песен. После отправят песенни пожелания към всеки член от семейството - домакинята, момата, младата булка, новороденото, най-възрастната жена. Коледарите знаят песни за орач, за овчар, за терзия, за свещеник. Стопанинът кани момците около трапезата, черпи ги с ракия и вино. Накрая момата подава своя “писан” или “шарен кравай” на водача. Той го поема, вдига го високо и над него изрича коледарската благословия, с пожелания за здраве, благополучие и плодовита година на цялото домочадие. Коледарската благословия или молитва е кулминационният момент в обичая. В нея обикновено се описва дългият и мъчителен път на коледарите в “долната земя” на прадедите, заради което тя носи най-точно идеята за посветителния характер на ергенските новогодишни обичаи

Урок11, снимка1

На следващия ден коледарите се събират отново, за да разпределят краваите помежду си. Всеки взема кравая на своята любима. Ако някоя мома е харесвана от повече ергени, нейният кравай се разиграва на търг. Печели онзи, който даде най-много пари. Останалите събрани продукти се разпродават и средствата се предоставят на църковното или училищното настоятелство.

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.