БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

 

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

 

 

Проект: “Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип

(Акроним: Bulgarian-Greek PASSPORT)
 

Първа среща по проекта

Начална прескоференция

Покана до медиите от регион Хасково за начална пресконференция по проекта

BG-GR Passport напредва в изпълнението си

BG - GR PASSPORT се реализира успешно

Изложение "Произведено за нас" - нови възможности за успешно бизнес партньорство в трансграничния българо-гръцки регион

КАВАЛАЕКСПО 2012 – нови бизнес партньорства и възможности за фирмите от Хасковски регион

Представители на български и гръцки фирми дискутираха общи проблеми и предизвикателства на двустранен форум в новооткрития Бизнес инкубатор в с. Клокотница

Партньори по проект BULGARIAN - GREEK PASSPORT се поздравяват с постигнати резултати и търсят начини за мултиплициране на постигнатите резултати

Гръцкия бизнес пита как се открива фирма у нас

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град